لغات قرآن با حرف واو

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  وَیْلٌ

  ترجمه وَیْلٌ: هلاکت – عذاب شدید -اندوه – خواری و پستی -قبح و زشتی -هر چیزی که آدمی سخت از آن حذر می‏کند و موجب اندوه او می شود – وای (در روایت است که “ویل” نام چاهی در جهنم…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  وَیْلَتَا

  ترجمه وَیْلَتَا : وای – کلمه‏ای است که هر کس هنگام هلاکت به زبان می‏آورد (از “ویل”به معنی هلاکت ،عذاب شدید ،اندوه ،خواری و پستی ،قبح و زشتی ویا هر چیزی که آدمی سخت از آن حذر می‏کند و موجب…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  وَیْلَتَنَا

  ترجمه وَیْلَتَنَا : وای بر ما (از “ویل”به معنی هلاکت ،عذاب شدید ،اندوه ،خواری و پستی ،قبح و زشتی ویا هر چیزی که آدمی سخت از آن حذر می‏کند و موجب اندوه او می شود.اینکه در هنگام مصیبت ویل را…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  وَیْلَتَیٰ

  ترجمه وَیْلَتَیٰ: وای بر من (از “ویل”به معنی هلاکت ،عذاب شدید ،اندوه ،خواری و پستی ،قبح و زشتی ویا هر چیزی که آدمی سخت از آن حذر می‏کند و موجب اندوه او می شود.اینکه در هنگام مصیبت ویل را یا…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  وَیْلَکَ

  ترجمه وَیْلَکَ : وای بر تو (از “ویل”به معنی هلاکت ،عذاب شدید ،اندوه ،خواری و پستی ،قبح و زشتی ویا هر چیزی که آدمی سخت از آن حذر می‏کند و موجب اندوه او می شود.اینکه در هنگام مصیبت ویل را…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  وَیْلَکُمْ

  ترجمه وَیْلَکُمْ: وای بر شما (از “ویل”به معنی هلاکت ،عذاب شدید ،اندوه ،خواری و پستی ،قبح و زشتی ویا هر چیزی که آدمی سخت از آن حذر می‏کند و موجب اندوه او می شود.اینکه در هنگام مصیبت ویل را یا…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  وَیْلَنَا

  ترجمه وَیْلَنَا: وای بر ما – هلاکت برما – عذاب شدید بر ما -اندوه بر ما – خواری و پستی بر ما -قبح و زشتی بر ما (ویل :هر چیزی که آدمی سخت از آن حذر می‏کند و موجب اندوه…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  وَهَبْنَا

  ترجمه وَهَبْنَا: بخشیدیم

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  وَهَنَ

  ترجمه وَهَنَ : سست شد – ناتوان شد(کلمه وهن به معنای ضعف در خلقت و جسم ، و یا در خُلق (اراده) است )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  وَهْنٍ

  ترجمه وَهْنٍ : سستی – ناتوانی – ضعف در خلقت و جسم ، و یا در خُلق واراده

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  وَیْکَأَنَّ

  ترجمه وَیْکَأَنَّ: وای مثل اینکه – وه! گویی ( کلمه وی کلمه‏ای است که در هنگام اظهار ندامت استعمال می‏شود ، و بسا هم می‏شود که در مورد تعجب به کار می‏رود ، و هر دو معنا با عبارت “وَیْکَأَنَّ…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  وَیْکَأَنَّهُ

  ترجمه وَیْکَأَنَّهُ: وای مثل اینکه آن- وه! گویی آن( کلمه وی کلمه‏ای است که در هنگام اظهار ندامت استعمال می‏شود ، و بسا هم می‏شود که در مورد تعجب به کار می‏رود ، و “کَأَنَّ” یعنی مثل اینکه لذا عبارت…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  وَلِیُّنَا

  ترجمه وَلِیُّنَا : صاحب اختیارشما- سرپرست شما- دوست اداره کننده ی امور شما(کلمه ولی از ماده ولایت است ، و ولایت در اصل به معنای مالکیت تدبیر امر است ، مثلا ولی صغیر یا مجنون یا سفیه ، کسی است…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  وَلِیِّهِ

  ترجمه وَلِیِّهِ: خونخواهش – سرپرست و اداره کننده ی امورش (ولایت در اصل به معنای مالکیت تدبیر امر است ، مثلا ولی صغیر یا مجنون یا سفیه ، کسی است که مالک تدبیر امور و اموال آنان را به عهده…

دکمه بازگشت به بالا