قرآن

ترتیب نزول سوره های قرآن

ترتیب نزول سوره های قرآن در زیر آورده شده است.
لازم به ذکر است این ترتیب بر اساس ترتیب ذکر شده از عبدالله بن عباس (مختصراً ابن‌عباس) ملقب به ابوالعباس، حبر الامة (دانشمند امت) یا بحر (اشاره به علم زیادش از حدیث) از بزرگترین محققان نسل اول امت اسلامی و یکی از مهمترین و متخصص‌ترین کاتبان قرآن ارائه شده است.

1: علق
2: قلم
3: مزمل
4: مدثر
5: فاتحه
6: مسد
7: تکویر
8: اعلی
9: لیل
10: فجر
11: ضحی
12: انشراح
13: عصر
14: عادیات
15: کوثر
16: تکاثر
17: ماعون
18: کافرون
19: فیل
20: فلق
21: ناس
22: اخلاص
23: نجم
24: عبس
25: قدر
26: شمس
27: بروج
28: تین
29: قریش
30: قارعة
31: قیامه
32: همزه
33: مرسلات
34: ق
35: بلد
36: طارق
37: قمر
38: ص
39: اعراف
40: جن
41: یس
42: فرقان
43: فاطر
44: مریم
45: طه
46: واقعه
47: شعراء
48: نمل
49: قصص
50: اسراء
51: یونس
52: هود
53: یوسف
54: حجر
55: انعام
56: صافات
57: لقمان
58: سبأ
59: زمر
60: غافر
61: فصلت
62: شوری
63: زخرف
64: دخان
65: جاثیه
66: احقاف
67: ذاریات
68: غاشیه
69: کهف
70: نحل
71: نوح
72: ابراهیم
73: انبیاء
74: مؤمنون
75: سجده
76: طور
77: ملک
78: حاقه
79: معارج
80: نبأ
81: نازعات
82: انفطار
83: انشقاق
84: روم
85: عنکبوت
86: مطففین
87: بقره
88: انفال
89: آل عمران
90: احزاب
91: ممتحنه
92: نساء
93: زلزال
94: حدید
95: محمد
96: رعد
97: الرحمن
98: انسان
99: طلاق
100: بینه
101: حشر
102: نور
103: حج
104: منافقون
105: مجادله
106: حجرات
107: تحریم
108: تغابن
109: صف
110: جمعه
111: فتح
112: مائده
113: توبه
114: نصر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا