لغتنامه قرآن

 • بدون تصویر

  یَهُودِیّاً

  ترجمه یَهُودِیّاً: یهودی – پیروان حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام (در روایت آمده که یهود بدان جهت یهود نامیده شده‏اند ، که از فرزندان یهودا ، پسر حضرت یعقوب علی نبینا و علیه السلام می باشند )

 • بدون تصویر

  یُهَیِّئْ

  ترجمه یُهَیِّئْ: تا فراهم کند – تا مهیا کند (جزمش به دلیل جواب واقع شدن برای قبل از خود می باشد)

 • بدون تصویر

  یَهِیجُ

  ترجمه یَهِیجُ : خشک می شود(از مصدر هیج است که به معنای نهایت مرتبه خشک شدن نبات )

 • بدون تصویر

  یَهِیمُونَ

  ترجمه یَهِیمُونَ: حیران و سرگردانند (کلمه یهیمون از هام – یهیم – هیمانا است و این واژه به معنای آنست که کسی پیش روی خود را بگیرد و برود ، و مراد از هیمان در هر وادی در عبارت “أَلَمْ…

 • بدون تصویر

  یُهْلِکَ

  ترجمه یُهْلِکَ: که نابود کند – که هلاک کند

 • بدون تصویر

  یَهْلِکَ

  ترجمه یَهْلِکَ: که نابود شود – که هلاک شود

 • بدون تصویر

  یَهْدُونَنَا

  ترجمه یَهْدُونَنَا : ما را هدایت می کنند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • بدون تصویر

  یُهْلَکُ

  ترجمه یُهْلَکُ : نابود می شود – هلاک می شود

 • بدون تصویر

  یُهْدَیٰ

  ترجمه یُهْدَیٰ : که هدایت شود(اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • بدون تصویر

  یُهْلِکُونَ

  ترجمه یُهْلِکُونَ: نابود می کنند – هلاک می کنند

 • بدون تصویر

  یَهْدِی

  ترجمه یَهْدِی : هدایت می کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • بدون تصویر

  یُهِنِ

  ترجمه یُهِنِ: خوار کند

 • بدون تصویر

  یَهْدِیَکَ

  ترجمه یَهْدِیَکَ : که تو را هدایت کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • بدون تصویر

  یَهُودُ

  ترجمه یَهُودُ: پیروان حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام (در روایت آمده که یهود بدان جهت یهود نامیده شده‏اند ، که از فرزندان یهودا ، پسر حضرت یعقوب علی نبینا و علیه السلام می باشند )

دکمه بازگشت به بالا