قرائت مجلسی

 • بدون تصویر

  قرائت سوره نور – احمد نعینع

  دریافت قرائت مجلسی سوره نور با صدای احمد نعینع دانلود تلاوت قرآن با صدای احمد نعینع تلاوت آیات 5 تا آخر سوره نور قرائت مجلسی آیات 5 تا آخر سوره نور با صدای احمد نعینع

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره مائده – عبدالباسط

  دریافت قرائت مجلسی سوره مائده با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد دانلود تلاوت قرآن با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت آیات 20 تا آخر سوره المَائِده قرائت مجلسی سوره مائده (المَائِده) با صدای عبدالباسط

 • بدون تصویر

  قرائت سوره حج – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره حج با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره حج قرآن با صدای مصطفی اسماعیل سوره الحج تلاوت آیات 1 تا 29 سوره حج دانلود قرائت مجلسی آیات 33 تا 62 سوره حج با صدای مصطفی…

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره یوسف – عبدالباسط

  دریافت قرائت مجلسی سوره یوسف با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد دانلود تلاوت قرآن با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت آیات 1 تا 27 سوره یوسف قرائت مجلسی سوره یوسف (یوسف) با صدای عبدالباسط

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره رعد – عبدالعزیز حصان

  دریافت قرائت مجلسی سوره رعد با صدای محمد عبدالعزیز حصان دانلود تلاوت قرآن با صدای شیخ محمد عبدالعزیز حصان تلاوت آیات 1 تا 16 سوره رعد دریافت قرائت مجلسی سوره الرعد (الرّعد) با صدای محمد عبدالعزیز حصان

 • بدون تصویر

  قرائت سوره کهف – شحات محمد انور

  دریافت قرائت مجلسی سوره کهف با صدای شحات محمد انور دانلود تلاوت مجلسی سوره الکهف قرآن با صدای شحات محمد انور تلاوت آیات 107 تا 110 سوره کهف و سوره کهف آیات 13 تا 31 دریافت قرائت مجلسی آیات 13…

 • بدون تصویر

  قرائت سوره اعلی – عنتر سعید مسلم

  دریافت قرائت مجلسی سوره اعلی با صدای عنتر سعید مسلم دانلود تلاوت مجلسی سوره اعلی قرآن با صدای عنتر سعید مسلم تلاوت سوره اعلی دریافت قرائت مجلسی سوره الاعلی با صدای عنتر سعید مسلم

 • بدون تصویر

  قرائت سوره یوسف – شحات محمد انور

  دریافت قرائت مجلسی سوره یوسف با صدای شحات محمد انور دانلود تلاوت مجلسی سوره یوسف قرآن با صدای شحات محمد انور تلاوت آیات 7 تا 29 سوره یوسف دریافت قرائت مجلسی آیات 7 تا 29 سوره یوسف با صدای شحات…

 • بدون تصویر

  قرائت سوره نجم و قمر – شعیشع

  دریافت قرائت مجلسی سوره نجم آیات 33 تا آخر و سوره قمر آیات 1 تا 14 توسط ابوالعینین شعیشع دانلود تلاوت مجلسی سوره نجم و قمر قرآن با صدای ابوالعینین شعیشع تلاوت سوره های نجم آیات 33 تا آخر و…

 • بدون تصویر

  قرائت سوره احزاب – شحات محمد انور

  دریافت قرائت مجلسی سوره احزاب با صدای شحات محمد انور دانلود تلاوت مجلسی سوره الاحزاب قرآن با صدای شحات محمد انور تلاوت آیات 38 تا 48 سوره احزاب دریافت قرائت مجلسی آیات 38 تا 48 سوره احزاب با صدای شحات…

 • بدون تصویر

  قرائت سوره قصص – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره قصص با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره قصص قرآن با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت سوره قصص آیات 14 تا 28 مدت زمان: 00:13:53 دانلود قرائت مجلسی آیات 14 تا 28 سوره قصص با صدای…

 • بدون تصویر

  قرائت سوره اخلاص – عنتر سعید مسلم

  دریافت قرائت مجلسی سوره اخلاص (توحید) با صدای عنتر سعید مسلم دانلود تلاوت مجلسی سوره اخلاص (توحید) قرآن با صدای عنتر سعید مسلم تلاوت سوره الاخلاص (توحید) دریافت قرائت مجلسی سوره سوره اخلاص (توحید) با صدای عنتر سعید مسلم

 • بدون تصویر

  قرائت سوره های لقمان و سجده – متولی عبدالعال‬‎

  دریافت قرائت مجلسی سوره های لقمان و سجده صدای سید متولی عبدالعال‬‎ دانلود تلاوت قرآن با صدای سید متولی عبدالعال‬‎ تلاوت آیات 33 و 34 سوره لقمان و آیات 1 تا 8 سوره سجده قرائت مجلسی آیات 33 و 34…

 • بدون تصویر

  قرائت سوره احزاب – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره احزاب با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره احزاب قرآن با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت آیات 35 تا 48 سوره احزاب دانلود قرائت مجلسی آیات 35 تا 48 سوره احزاب با صدای مصطفی اسماعیل

دکمه بازگشت به بالا