قرائت مجلسی

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره شوری – عبدالباسط

  دریافت قرائت مجلسی سوره شوری با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد دانلود تلاوت قرآن با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت سوره شوری قرائت مجلسی سوره شوری (الشّوری) با صدای عبدالباسط

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره هود – عبدالعزیز حصان

  دریافت قرائت مجلسی سوره هود با صدای محمد عبدالعزیز حصان دانلود تلاوت قرآن با صدای شیخ محمد عبدالعزیز حصان تلاوت آیات 108 تا 123 سوره هود دریافت قرائت مجلسی آیات 108 تا 123 سوره هود با صدای محمد عبدالعزیز حصان

 • بدون تصویر

  قرائت سوره کهف – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره کهف با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره کهف قرآن با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت آیات 13 تا آخر سوره کهف دانلود قرائت مجلسی آیات 13 تا آخر سوره کهف با صدای مصطفی اسماعیل

 • بدون تصویر

  قرائت سوره روم، ضحی، شرح – منشاوی

  تلاوت مجلسی سوره های روم آیات 20 تا 30 و سوره های ضحی و شرح محمد صدیق منشاوی مدت زمان: 00:15:36 دریافت قرائت مجلسی سوره های روم آیات 20 تا 30 و سوره های ضحی و شرح محمد صدیق منشاوی

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره لقمان – عبدالعزیز حصان

  دریافت قرائت مجلسی سوره لقمان با صدای محمد عبدالعزیز حصان دانلود تلاوت قرآن با صدای شیخ محمد عبدالعزیز حصان تلاوت آیات 8 تا 34 سوره لقمان دریافت قرائت مجلسی آیات 8 تا 34 سوره لقمان با صدای محمد عبدالعزیز حصان

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره حج – عبدالباسط

  دریافت قرائت مجلسی سوره حج با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد دانلود تلاوت قرآن با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت سوره الحجّ قرائت مجلسی سوره حج (الحجّ) با صدای عبدالباسط

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره اسراء – عبدالعزیز حصان

  دریافت قرائت مجلسی سوره الإسراء با صدای محمد عبدالعزیز حصان دانلود تلاوت قرآن با صدای شیخ محمد عبدالعزیز حصان تلاوت آیات 1 تا 33 و 25 تا 59 سوره اسراء دریافت قرائت مجلسی آیات 1 تا 33 سوره اسراء (الإسراء)…

 • بدون تصویر

  قرائت سوره اعراف – محمد محمود طبلاوی

  دریافت قرائت مجلسی سوره اعراف با صدای محمد محمود طبلاوی دانلود تلاوت قرآن با صدای محمد محمود طبلاوی تلاوت آیات 42 تا 56 سوره اعراف قرائت مجلسی آیات 42 تا 56 سوره اعراف با صدای محمد محمود طبلاوی

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره رعد – منشاوی

  دریافت قرائت مجلسی سوره رعد الرعد با صدای محمد صدیق منشاوی دانلود تلاوت قرآن با صدای محمد صدیق منشاوی تلاوت آیات 20 تا 31 سوره الرعد (رعد) قرائت مجلسی سوره الرعد (الرّعد) با صدای منشاوی

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره تکویر – عبدالباسط

  دریافت قرائت مجلسی سوره تکویر با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد دانلود تلاوت قرآن با صدای عبد الباسط محمد عبد الصمد ابداع عبدالباسط در سوره تکویر نسخه کامل مدت زمان: 00:18:23 دانلود قرائت مجلسی سوره تکویر با صدای عبدالباسط نسخه تصویری…

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره یس – عبدالباسط

  دریافت قرائت مجلسی سوره یاسین با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد دانلود تلاوت یاسین بصورت کامل با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد تجوید مجود نسخه اول   دانلود نسخه تصویری قرائت مجلسی سوره یس (یاسین) با صدای عبدالباسط دانلود قرائت مجلسی سوره…

 • بدون تصویر

  یک ساعت قرائت مجلسی قرآن با صدای عبدالباسط

  دانلود قرائت مجلسی قرآن بمدت یکساعت با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد دانلود قرائت مجلسی با صدای عبد الباسط محمد عبد الصمد   دانلود یک ساعت قرائت مجلسی قرآن با صدای عبدالباسط

 • بدون تصویر

  قرائت سوره ق، بلد، شمس و قریش – الشعشاعی

  دریافت قرائت مجلسی سوره ق آیات 1 تا 11 و سوره های بلد، شمس و قریش توسط عبدالفتاح الشعشاعی دانلود تلاوت مجلسی سوره نجم و قمر قرآن با صدای عبدالفتاح الشعشاعی تلاوت سوره های ق آیات 1 تا 11 و…

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره مریم – عبدالباسط

  دریافت قرائت مجلسی سوره مریم با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد دانلود تلاوت قرآن با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت آیات 1 تا 36 سوره مریم قرائت مجلسی سوره مریم (مریم) با صدای عبدالباسط

دکمه بازگشت به بالا