قرائت مجلسی

 • بدون تصویر

  قرائت سوره های یس، بلد و علق – شحات محمد انور

  دریافت قرائت مجلسی سوره های یس، بلد و علق صدای شحات محمد انور دانلود تلاوت قرآن با صدای شحات محمد انور تلاوت آیات 77 تا آخر سوره یس، سوره بلد و آیات 1 تا 5 سوره علق قرائت مجلسی آیات…

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره انعام – عبدالعزیز حصان

  دریافت قرائت مجلسی سوره الأنعام با صدای محمد عبدالعزیز حصان دانلود تلاوت قرآن با صدای شیخ محمد عبدالعزیز حصان تلاوت آیات 151 تا 159 سوره انعام دریافت قرائت مجلسی آیات 151 تا 159 سوره انعام (الأنعام) با صدای محمد عبدالعزیز…

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره واقعه – عبدالباسط

  دریافت قرائت مجلسی سوره واقعه با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد دانلود تلاوت قرآن با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت آیات 7 تا آخر سوره واقعه دانلود قرائت مجلسی سوره واقعه (الواقعه) با صدای عبدالباسط

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره مریم، تکویر – عبدالباسط

  تلاوت مجلسی سوره های مریم آیات 7 تا 31 و تکویر 1 تا 9 عبدالباسط محمد عبدالصمد مدت زمان: 00:15:26 دریافت قرائت مجلسی سوره مریم آیات 7 تا 31 و تکویر 1 تا 9 عبدالباسط محمد عبدالصمد

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره مدثر – عبدالباسط

  دریافت قرائت مجلسی سوره مدثر با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد دانلود تلاوت قرآن با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت سوره مدثر قرائت مجلسی سوره مدثر (المُدَّثر) با صدای عبدالباسط

 • بدون تصویر

  قرائت سوره آل عمران – محمد اللیثی

  دریافت قرائت مجلسی سوره آل عمران با صدای محمد اللیثی دانلود تلاوت قرآن با صدای محمد اللیثی تلاوت آیات 189 تا 195 سوره آل عمران قرائت مجلسی آیات 5 تا آخر سوره نور با صدای محمد اللیثی

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره مریم – عبدالعزیز حصان

  دریافت قرائت مجلسی سوره مریم با صدای محمد عبدالعزیز حصان دانلود تلاوت قرآن با صدای شیخ محمد عبدالعزیز حصان تلاوت آیات 1 تا 36 سوره مریم دریافت قرائت مجلسی آیات 1 تا 36 سوره مریم با صدای محمد عبدالعزیز حصان

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره غاشیه – عبدالباسط

  دریافت قرائت مجلسی سوره غاشیه با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد دانلود تلاوت قرآن با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت آیات 8 تا آخر سوره غاشیه قرائت مجلسی سوره غاشیه (الغاشیه) با صدای عبدالباسط

 • بدون تصویر

  تلاوت مجلسی سوره هود – حامد شاکرنژاد

  دریافت قرائت مجلسی سوره هود با صدای حامد شاکرنژاد دانلود تلاوت مجلسی سوره هود قرآن با صدای حامد شاکرنژاد تلاوت آیات سوره هود مدت زمان: 00:29:32 دانلود تلاوت مجلسی آیات سوره هود با صدای حامد شاکرنژاد

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره شعراء – منشاوی

  دریافت قرائت مجلسی سوره شعراء با صدای محمد صدیق منشاوی دانلود تلاوت قرآن با صدای محمد صدیق منشاوی (سوره شعراء با صدای محمد صدیق منشاوی) تلاوت آیات 1 تا 89 سوره شعراء قرائت مجلسی سوره شعراء (الشعراء) با صدای منشاوی

 • بدون تصویر

  قرائت سوره حدید – عنتر سعید مسلم

  دریافت قرائت مجلسی سوره حدید با صدای عنتر سعید مسلم دانلود تلاوت مجلسی سوره حدید قرآن با صدای عنتر سعید مسلم تلاوت آیات سوره حدید دریافت قرائت مجلسی سوره حدید با صدای عنتر سعید مسلم

 • بدون تصویر

  قرائت سوره ابراهیم – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره ابراهیم با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره ابراهیم قرآن با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت آیات 12 تا 41 سوره ابراهیم – تلاوت آیات 23 تا 39 سوره ابراهیم دانلود قرائت مجلسی آیات 12 تا…

 • بدون تصویر

  قرائت سوره انسان – شحات محمد انور

  دانلود قرائت مجلسی سوره انسان با صدای شحات محمد انور تلاوت آیات 1 تا 22 سوره انسان دانلود قرائت مجلسی آیات 1 تا 22 سوره الانسان با صدای شحات محمد انور

 • بدون تصویر

  قرائت سوره انفال – محمد احمد بسیونی

  دریافت قرائت مجلسی سوره انفال با صدای محمد احمد بسیونی دانلود تلاوت قرآن با صدای محمد احمد بسیونی تلاوت آیات 15 تا 10 سوره انفال قرائت مجلسی آیات 1 تا 10 سوره انفال با صدای محمد احمد بسیونی

دکمه بازگشت به بالا