قرائت مجلسی

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره ضحی و حشر – عبدالباسط

  دریافت قرائت مجلسی سوره های ضحی و شرح با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد   دانلود تلاوت قرآن با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد استاد عبدالباسط در حین قرائت سوره های “ضحی و الم نشرح” بی اختیار اشک می ریزد و با…

 • بدون تصویر

  تلاوت سوره مریم با صدای علامه طباطبایی

  دانلود سوره مریم با صدای علامه طباطبایی دانلود تلاوت قرآن با صدای علامه طباطبایی   تلاوت آیات 1 تا 15 سوره هود تلاوت آیات 1 تا 15 سوره مریم با صدای علامه طباطبایی

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی آیات پایانی سوره فجر – عبدالباسط

  دانلود قرائت مجلسی آیات پایانی سوره فجر با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد آیات 27 تا 30 سوره فجر با صدای عبدالباسط دانلود نسخه تصویری تلاوت مجلسی آیات پایانی سوره فجر با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد دانلود نسخه صوتی تلاوت مجلسی…

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره هود – عبدالباسط

  دریافت قرائت مجلسی سوره هود با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد دانلود تلاوت قرآن با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت آیات 36 تا 49 سوره هود دانلود قرائت مجلسی سوره هود (هود) با صدای عبدالباسط

 • بدون تصویر

  قرائت سوره انعام – شحات محمد انور

  دریافت قرائت مجلسی سوره انعام با صدای شحات محمد انور دانلود تلاوت مجلسی سوره الانعام قرآن با صدای شحات محمد انور تلاوت آیات 94 تا 107 سوره انعام دریافت قرائت مجلسی آیات 94 تا 107 سوره الانعام با صدای شحات…

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره انبیاء – عبدالعزیز حصان

  دریافت قرائت مجلسی سوره الأنبیاء با صدای محمد عبدالعزیز حصان دانلود تلاوت قرآن با صدای شیخ محمد عبدالعزیز حصان تلاوت آیات 47 تا 84 سوره انبیاء دریافت قرائت مجلسی آیات 47 تا 84 سوره انبیاء (الأنبیاء) با صدای محمد عبدالعزیز…

 • بدون تصویر

  قرائت سوره غافر – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره غافر با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره غافر قرآن با صدای مصطفی اسماعیل سوره الغافر / تلاوت آیات 1 تا 29 سوره غافر دانلود قرائت مجلسی آیات 1 تا 9 سوره غافر با صدای…

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره حشر – عبدالباسط

  قرائت مجلسی سوره حشر با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد دانلود تلاوت قرآن با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت آیات 18 تا آخر سوره حشر دانلود قرائت مجلسی سوره حشر (الحَشر) با صدای عبدالباسط Mp3

 • بدون تصویر

  قرائت سوره انسان – محمد عبدالعزیز حصان

  دریافت قرائت مجلسی سوره انسان با صدای محمد عبدالعزیز حصان دانلود تلاوت قرآن با صدای محمد عبدالعزیز حصان تلاوت آیات 5تا آخر سوره انسان قرائت مجلسی آیات 5تا آخر سوره انسان با صدای محمد عبدالعزیز حصان

 • بدون تصویر

  قرائت سوره آل عمران – شحات محمد انور

  دریافت قرائت مجلسی سوره آل عمران با صدای شحات محمد انور دانلود تلاوت مجلسی سوره آل عمران قرآن با صدای شحات محمد انور تلاوت آیات 26 تا 38 و 133 تا 152 سوره آل عمران دریافت قرائت مجلسی آیات 26…

 • بدون تصویر

  قرائت سوره اسراء – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره اسراء با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره اسراء قرآن با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت سوره اسراء دانلود قرائت مجلسی سوره اسراء با صدای مصطفی اسماعیل

 • بدون تصویر

  قرائت سوره فرقان – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره فرقان با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره فرقان قرآن با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت آیات 35 تا 48 سوره فرقان دانلود قرائت مجلسی آیات 61 تا 70 سوره فرقان با صدای مصطفی اسماعیل

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره یونس – عبدالعزیز حصان

  دریافت قرائت مجلسی سوره یونس با صدای محمد عبدالعزیز حصان دانلود تلاوت قرآن با صدای شیخ محمد عبدالعزیز حصان تلاوت آیات 9 تا 23 سوره یونس دریافت قرائت مجلسی آیات 1 تا 16 سوره یونس با صدای محمد عبدالعزیز حصان

 • بدون تصویر

  قرائت سوره یوسف آیات 7 تا 27 – منشاوی

  تلاوت مجلسی سوره یوسف آیات 7 تا 27 محمد صدیق منشاوی مدت زمان: 00:18:26 دریافت قرائت مجلسی سوره یوسف آیات 7 تا 27 محمد صدیق منشاوی

دکمه بازگشت به بالا