قرائت مجلسی

 • بدون تصویر

  قرائت سوره یوسف – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره یوسف با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره یوسف قرآن با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت آیات 4 تا 34 سوره یوسف دانلود قرائت مجلسی آیات 4 تا 34 سوره یوسف با صدای مصطفی اسماعیل

 • بدون تصویر

  قرائت سوره تکویر – عنتر سعید مسلم

  دریافت قرائت مجلسی سوره تکویر با صدای عنتر سعید مسلم دانلود تلاوت مجلسی سوره التکویر قرآن با صدای عنتر سعید مسلم تلاوت آیات 15 تا 28 سوره تکویر دریافت قرائت مجلسی سوره نوح با صدای التکویر عنتر سعید مسلم دریافت…

 • بدون تصویر

  قرائت سوره ذاریات – الفشنی

  دریافت قرائت مجلسی سوره ذاریات آیات 15 تا 58 توسط طه الفشنی دانلود تلاوت مجلسی سوره ذاریات آیات 15 تا 58 با صدای طه الفشنی تلاوت سوره ذاریات آیات 15 تا 58 مدت زمان: 00:15:34 دانلود قرائت مجلسی سوره ذاریات…

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره قصص – منشاوی

  دریافت قرائت مجلسی سوره قصص با صدای محمد صدیق منشاوی دانلود تلاوت قرآن با صدای محمد صدیق منشاوی تلاوت آیات 68 تا 88 سوره قصص قرائت مجلسی سوره قصص (القصص) با صدای منشاوی

 • بدون تصویر

  قرائت سوره قیامه و علق – البهتیمی

  دریافت قرائت مجلسی سوره های قیامه و علق آیات 1 تا 5 توسط کامل یوسف البهتیمی دانلود تلاوت مجلسی سوره قیامه و علق قرآن با صدای کامل یوسف البهتیمی تلاوت سوره های قیامه و علق آیات 1 تا 5 مدت…

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره نمل – عبدالعزیز حصان

  دریافت قرائت مجلسی سوره النمل با صدای محمد عبدالعزیز حصان دانلود تلاوت قرآن با صدای شیخ محمد عبدالعزیز حصان تلاوت آیات 15 تا 44 سوره نمل دریافت قرائت مجلسی آیات 15 تا 44 سوره نمل (النمل ) با صدای محمد…

دکمه بازگشت به بالا