فرهنگ واژگان

 • بدون تصویر

  ثَجّ

  معنای واژه ثَجّ: ریزش فراوان (ماء ثجّاجاً). (نبأ 14)

 • بدون تصویر

  اَسْر

  معنای واژه اَسْر: بستن کسى با زنجیر و طناب (وشددنا اسرهم). (انسان 28) * اسیر را از آن جهت اسیر نامند که مقیّد و محدود میشود. آیه شریفه در باره خلقت انسان است (شددنا اسرهم) یعنى: اعضاى پیکر او را…

 • بدون تصویر

  ألم

  معنای واژه ألم: درد شدید. معنای واژه ألیم: دردناک (للکافرین عذاب ألیم). (بقره 104)

 • بدون تصویر

  بُور

  معنای واژه بُور: کساد (یرجون تجاره لن تبور) (فاطر 29)

 • بدون تصویر

  ثقل

  معنای واژه ثقل: سنگینى. معنای واژه ثقیل: سنگین (فمن ثقلت موازینه). (اعراف 8) معنای واژه اثّاقلتم: اظهار سنگینى نفس (اثاقلتم الى الارض). (توبه38)

 • بدون تصویر

  ثَیِّب

  معنای واژه ثَیِّب: زن شوهر کرده (ثیبات وأبکاراً). (تحریم 5)

 • بدون تصویر

  برز

  معنای واژه برز: بُروز: آشکار شدن (ولمّا برزوا لجالوت) (بقره 250) (وبرّزت الجحیم للغاوین). (شعراء 91) معنای واژه براز: چیزى که به ذات خود روشن و آشکار است مثل بیابان (وترى الارض بارزه). (کهف 47)

 • بدون تصویر

  بَرْم

  معنای واژه بَرْم: إبرام: محکم کردن (ام ابرموا امراً فانّا مبرمون). (زخرف 79)

 • بدون تصویر

  أبیل

  معنای واژه أبیل (جمع آن أبابیل): دسته و گروه (طیراً ابابیل). (فیل 3)

 • بدون تصویر

  اَیّانَ

  معنای واژه اَیّانَ: کى، کدام وقت (وما یشعرون ایان یبعثون). (نحل 21)

 • بدون تصویر

  بِضْع

  معنای واژه بِضْع: مقدارى از چیزى قابل شمارش بین سه تا ده (فلبث فی السّجن بضع سنین) (یوسف 42) بِضاعت: مقدارى از مال و سرمایه (هذه بضاعتنا ردّت الینا). (یوسف 65)

 • بدون تصویر

  جنّات

  معنای واژه جنّات: باغهاى پوشیده از درخت (لهم جنّات تجری من تحتها الانهار). (بقره 25)

 • بدون تصویر

  بره

  معنای واژه بره: برهان، دلیل و حجت (قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین). (بقره 111)

 • بدون تصویر

  تَرْف

  معنای واژه تَرْف: توسع در نعمت (انّهم کانوا قبل ذلک مترفین). (واقعه 45)

دکمه بازگشت به بالا