لغات قرآن با حرف یا

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْبِطُ

  ترجمه یَهْبِطُ: سقوط می کند – پایین می افتد

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْتَدُونَ

  ترجمه یَهْتَدُونَ: هدایت را می پذیرند -هدایت می شوند- هدایت می یابند(هدایت به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ

  ترجمه یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ: در آن روز به آنان پشت کرده از این سو به آن سو فرار کند (ولی از هر سو می رود برگردانده می شود. جزمش به دلیل شرط شدن برای جمله بعدی است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْتَدِی

  ترجمه یَهْتَدِی : هدایت را می پذیرد – هدایت می شود- هدایت می یابد (هدایت به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَوْمِ

  ترجمه یَوْمِ : روز – مقداری از زمان که حادثه ی قابل ملاحظه ای در آن رخ داده است – دوران (یوم به معنای مقدار قابل ملاحظه از زمان است ، که حادثه‏ای از حوادث را در بر گرفته باشد…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْجَعُونَ

  ترجمه یَهْجَعُونَ : می خوابند (کلمه هجوع که مصدر فعل یهجعون است ، به معنای خواب در شب است . بعضی هم گفته‏اند اصلا به معنای خواب اندک است لذا ممکن است در عبارت “کَانُواْ قَلِیلاًَ مِّنَ ﭐللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَوْمِ ﭐلْئَاخِرِ

  ترجمه یَوْمِ ﭐلْئَاخِرِ: روز پایان – قیامت (ءَاخِر:انتها – پایان)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْدِ

  ترجمه یَهْدِ: هدایت کند (هدایت به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است. جزمش به دلیل شرط شدن برای جمله بعدی است و حرکت آخرش به…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَوْمِ ﭐلدِّینِ

  ترجمه یَوْمِ ﭐلدِّینِ: روز جزا – قیامت (دین : جزا و پاداش )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْدُونَ

  ترجمه یَهْدُونَ: هدایت می کنند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَوْمُ ﭐلزِّینَهِ

  ترجمه یَوْمُ ﭐلزِّینَهِ : روز زینت (روز زینت در میان مصریان روزی بوده که همچون روز عید خود را زینت می‏کردند ، و بازارها را آذین می‏بستند)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَوْمُ ﭐلْفَصْلِ

  ترجمه یَوْمُ ﭐلْفَصْلِ: روز جدایی – قیامت (فصل به معنی تمیز بین دو چیز است ، و اگر روز قیامت را روز فصل خوانده ، بدین دلیل است که آن روز، روز جدا شدن حق از باطل است ، روزی…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَوْمَئِذٍ

  ترجمه یَوْمَئِذٍ: در آن روز – آن روز است که – آن روز- درآن هنگام – درآن وقت – درآن موقعیت

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَوْمِکُم

  ترجمه یَوْمِکُم: روزتان(یوم به معنای مقدار قابل ملاحظه از زمان است ، که حادثه‏ای را در بر گرفته باشد ، و به همین جهت کوتاهی و بلندی این زمان بر حسب اختلاف حوادث مختلف می‏شود ، هر چند که استعمالش…

دکمه بازگشت به بالا