لغات قرآن با حرف یا

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یُلَاقُواْ

  ترجمه یُلَاقُواْ : که ملاقات کنند – که دیدار کنند

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَلْبِسَکُمْ

  ترجمه یَلْبِسَکُمْ : شما را به جان هم اندازد (عبارت ” یَلْبِسَکُمْ شِیَعاً ” یعنی : شما را گروه گروه و حزب حزب به جان هم اندازد . از لبس که هم به معنی پوشیدن استفاده می شود و هم…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَلْبِسُواْ

  ترجمه یَلْبِسُواْ : که مشتبه کنند (مشتبه شدن ناشی از اختلاط و درهم شدن درست ونادرست می باشد)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَلْبِسُونَ

  ترجمه یَلْبِسُونَ: می پوشانند – مشتبه می کنند – پوشیده و مشکل می کنند- به اشتباه می اندازند – دچار اشتباه می کنند (در عبارت “وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَکاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاًَ وَلَلَبَسْنَا عَلَیْهِم مَّا یَلْبِسُونَ” منظور این است که اگر در…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَکُنِ

  ترجمه یَکُنِ : باشد (جزمش به دلیل شرط واقع شدن برای جمله بعدی است و حرکت آخرش به دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمه بعد است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَلْبَسُونَ

  ترجمه یَلْبَسُونَ : می پوشند

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَکْنِزُونَ

  ترجمه یَکْنِزُونَ: زراندوزی می کنند – گنج جمع می کنند(از کلمه کنز به معنای روی هم نهادن مال و نگهداری آن است و در اصل از کنز خرما گرفته شده و زمان کنز ، آن فصلی است که در آن…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَلْتَقِطْهُ

  ترجمه یَلْتَقِطْهُ : بدون جستجو پیدا می کند

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یُکَوِّرُ

  ترجمه یُکَوِّرُ: درهم می پیچد (کلمه تکویر که مصدر فعل کورت است به معنای پیچیدن چیزی ، و به شکل مدور در آوردن آن است ، نظیر پیچیدن عمامه بر سر ، و شاید تکویر خورشید استعاره باشد از اینکه…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَلْتَقِیَانِ

  ترجمه یَلْتَقِیَانِ: آن دو همواره باهم تلاقی و برخورد دارند

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَکُونُ

  ترجمه یَکُونُ: باشد

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَلِجُ

  ترجمه یَلِجُ: فرو می رود

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَکُونَ

  ترجمه یَکُونَ: که باشد

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَکُوناً

  ترجمه یَکُوناً : مسلماً باشد ( در عبارت “وَلَیَکُوناً مِّنَ ﭐلصَّاغِرِینَ ” برای سهولت تلفظ جایگزین “یَکُونَنَّ “شده)

دکمه بازگشت به بالا