فرهنگ واژگان

 • بدون تصویر

  بسط

  معنای واژه بسط: گسترش (والله جعل لکم الارض بساطاً). (نوح 19)

 • بدون تصویر

  حَصْحص

  معنای واژه حَصْحص: آشکار شدن (الان حصحص الحق). (یوسف 51)

 • بدون تصویر

  حَرَس

  معنای واژه حَرَس: نگهبان (فوجدناها ملئت حرساً شدیداً). (جن 8)

 • بدون تصویر

  بعل

  معنای واژه بعل: شوهر (وبعولتهنّ أحق بردّهنّ). (بقره 228) معنای واژه بعل: نام یکى از بتهاى مشهور جاهلیت (أتدعون بعلا). (صافات125)

 • بدون تصویر

  جَفْن

  معنای واژه جَفْن: ظرف طعام (یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجِفان). (سبأ 13)

 • بدون تصویر

  بَثّ

  معنای واژه بَثّ: پراکندن (وبثّ فیها من کلّ دابّه) (بقره 164).

 • بدون تصویر

  اَوْل

  معنای واژه اَوْل: بازگشت به اصل (هذا تأویل رؤیای). (یوسف 100)

 • بدون تصویر

  تُبّع

  معنای واژه تُبّع: لقب پادشاهان یمن که قومشان از آنها پیروى میکردند (أهم خیر أم قوم تُبّع). (دخان 37)

 • بدون تصویر

  بغل

  معنای واژه بغل: استر، قاطر، حیوانى که از آمیزش اسب و الاغ متولد میشود (والخیل والبغال والحمیر). (نحل 8)

 • بدون تصویر

  حَسْب

  معنای واژه حَسْب و حِسبان (حسِب یحسِب): گمان (یحسبون انهم مهتدون). (اعراف 30)

 • بدون تصویر

  جَنب

  معنای واژه جَنب: پهلو (فتکوى بها جباههم وجنوبهم). (توبه 35)

 • بدون تصویر

  جِلْد

  معنای واژه جِلْد: (به کسر اول) پوست (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا). (فصلت 21)

 • بدون تصویر

  حاصب

  معنای واژه حاصب: طوفانى که همراه با سنگریزه باشد (فمنهم من ارسلنا علیه حاصباً). (عنکبوت 40)

 • بدون تصویر

  تابوت

  معنای واژه تابوت: صندوق (ان اقذفیه فی التّابوت). (طه39)

دکمه بازگشت به بالا