لغات قرآن با حرف صاد

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَنْعَهَ

  ترجمه صَنْعَهَ : صنعت – ساختن

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَنَعُواْ

  ترجمه صَنَعُواْ: ساختند – عمل کردند

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صِنْوَانٌ

  ترجمه صِنْوَانٌ : هم ریشه (کلمه صنو به معنای شاخه و جوانه‏ایست که از بیخ تنه درخت روئیده باشد مثلا گفته می‏شود : هما صنوا نخله – این دو ، دو شاخه از یک درخت خرما است که از ریشه…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَوَاباً

  ترجمه صَوَاباً : صحیح – درست

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صُوَاعَ

  ترجمه صُوَاعَ: جام – پیمانه جهت سنجش وزن وحجم(صواع همان صاع است ، که به معنای پیمانه‏ایست که با آن اجناس را کیل می‏کردند ، و صواع پادشاه مصر در آن روز ظرفی بوده که هم در آن آب می‏خوردند…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَوَاعِقِ

  ترجمه صَوَاعِقِ : صاعقه ها(صاعقه : جرقه بزرگی که از آسمان به زمین برخورد می کند )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَوَافَّ

  ترجمه صَوَافَّ : صواف جمع صافه است و معنای صافه بودن شتر قبل از نحراین است که ایستاده باشد دستها و پاهایش برابر هم و دستهایش بسته باشد .

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَوَامِعُ

  ترجمه صَوَامِعُ : صوامع جمع صومعه است ، و صومعه نام معبدهایی است که برای عبادت عابدان و زاهدان ، در بالای کوه‏ها و در بیابانهای دوردست ساخته می‏شد ، و معمولا عمارتی نوک تیز و مخروطی بود .

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَوْتِ

  ترجمه صَوْتِ : صدا

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَوْتِکَ

  ترجمه صَوْتِکَ: صدای تو

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَلَّیٰ

  ترجمه صَلَّیٰ : نماز خواند( صلوه در اصل به معنای دعا است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صُورِ

  ترجمه صُورِ : بوق – شیپور (نفخ صور – دمیدن در بوق کنایه است از اعلام مطلبی را که باید همگی عملی کنند به جمعیت انبوهی چون لشکر ، مثل اینکه همگی در فلان روز و فلان ساعت حاضر خارج…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صِلِیّاً

  ترجمه صِلِیّاً : واردشدن – در مسیر قرار گرفتن (اصل کلمه صلو به معنای پیروی است ، و صالی جحیم به معنای دنباله‏رو جهنم است ، به طوری که هر جا راه جهنم را سراغ داشته باشد به آنجا برود…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صُورَهٍ

  ترجمه صُورَهٍ : صورت – شکل

دکمه بازگشت به بالا