لغات قرآن با حرف صاد

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَغِیرَهً

  ترجمه صَغِیرَهً : کوچک

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَرَفَکُمْ

  ترجمه صَرَفَکُمْ : شمارا برگرداند -شما را بازداشت

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَفّاً

  ترجمه صَفّاً: صف – صفی وصف نشدنی ( اگر مفعول مطلق واقع شده باشد)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَرَّفْنَا

  ترجمه صَرَّفْنَا : به حالتها و اشکال گوناگون بیان کردیم (از “صرف” به معنای برگرداندن چیزی است از حالی به حالی ، و یا عوض کردن آن با غیر آن است ، کلمه تصریف نیز به همین معنا است ،…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَفْحَ

  ترجمه صَفْحَ: گذشت کردن – نادیده گرفتن- صفحه (در معنای “صفح “روی خوش نشان دادن نیز مستتر است. پس معنای صفحت عنه این است که علاوه بر اینکه او را عفو کردم روی خوش هم به او نشان دادم ،…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَرَفْنَا إِلَیْکَ

  ترجمه صَرَفْنَا إِلَیْکَ : به سوی تو متوجه کردیم ( توجه شان را از جاهای دیگر به سوی برگرداندیم)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صُفْرٌ

  ترجمه صُفْرٌ : زرد

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَرَّفْنَاهُ

  ترجمه صَرَّفْنَاهُ : آن را به حالتها و اشکال گوناگون بیان کردیم (از “صرف” به معنای برگرداندن چیزی است از حالی به حالی ، و یا عوض کردن آن با غیر آن است ، کلمه تصریف نیز به همین معنا…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صُرْهُنَّ إِلَیْکَ

  ترجمه صُرْهُنَّ إِلَیْکَ : آنان را به خود نزدیک کن – آنان را به خود متمایل کن(در عبارت “فَخُذْ أَرْبَعَهً مِّنَ ﭐلطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ” منظورهمان ایجاد انس بین خود و آن چهار پرنده است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَرِیخَ

  ترجمه صَرِیخَ : کسی که ناله آدمی را بشنود و استغاثه او را جواب گوید و به فریاد او برسد – فریاد رس

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَرِیمِ

  ترجمه صَرِیمِ : درختی که میوه اش را چیده باشند – شب بسیار تاریک – ریگزاری بریده از ریگزاری دیگر که در آن چیزی نمی‏روید ، و هیچ فایده‏ای ندارد .

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَعَداً

  ترجمه صَعَداً : صعودی – آنچه دائماً بیشتر می شود (عذاب صعد آن عذابی است که دائما بیشتر می‏شود ، و معذب را مغلوب‏تر می‏کند )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَعِقَ

  ترجمه صَعِقَ : مُرد(از صعقه است که به معنای مرگ و بیهوشی و از کار افتادن حواس و بطلان ادراک می‏باشد )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَعِقاً

  ترجمه صَعِقاً : بی هوش (صعقا از صعقه است که به معنای مرگ و بیهوشی و از کار افتادن حواس و بطلان ادراک می‏باشد )

دکمه بازگشت به بالا