لغات قرآن با حرف خا

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَطْفَهَ

  ترجمه خَطْفَهَ : چیزی ربوده شده

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خُضْتُمْ

  ترجمه خُضْتُمْ: فرو رفتید (از کلمه خوض به معنای دخول در سخن باطل همچنین خوض عبارت است از ورود در آب و عبور کردن در آن ، ولی به طور استعاره در ورود در امور و کارها نیزاستعمال می‏شود ،…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خُضْرٍ

  ترجمه خُضْرٍ : سبزها (جمع أخضر)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَضِراً

  ترجمه خَضِراً: سبز (خضر به معنای اخضر (سبز) و گویا مخفف خاضر است )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَطَئاً

  ترجمه خَطَئاً : ازروی خطا و اشتباه

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خُشُوعاً

  ترجمه خُشُوعاً : تاثر خاصی است در قلب که به دنبال مشاهده عظمت و کبریا در قلب پیدا می‏شود ، نظیر این کلمه در اعضای بدن کلمه خضوع است

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَشِیَ

  ترجمه خَشِیَ : ترسید(ازخشیت به معنای تاثر قلبی است از چیزی که انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البته تاثری که همراه با اهمیت باشد ، یعنی آن امر در نظر انسان امری عظیم و خطری بزرگ جلوه کند…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَشْیَهِ

  ترجمه خَشْیَهِ : ترسیدن(ازخشیت به معنای تاثر قلبی است از چیزی که انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البته تاثری که همراه با اهمیت باشد ، یعنی آن امر در نظر انسان امری عظیم و خطری بزرگ جلوه کند…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَشِیتُ

  ترجمه خَشِیتُ : ترسیدم(ازخشیت به معنای تاثر قلبی است از چیزی که انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البته تاثری که همراه با اهمیت باشد ، یعنی آن امر در نظر انسان امری عظیم و خطری بزرگ جلوه کند…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خِزْیٌ

  ترجمه خِزْیٌ : خواری و هر پستی دیگری است که آدمی از آن شرم داشته باشد

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَشْیَتِهِ

  ترجمه خَشْیَتِهِ : ترس او(ازخشیت به معنای تاثر قلبی است از چیزی که انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البته تاثری که همراه با اهمیت باشد ، یعنی آن امر در نظر انسان امری عظیم و خطری بزرگ جلوه…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَسَاراً

  ترجمه خَسَاراً : زیان (کلمه خسر یا خسران به معنی از دست دادن سرمایه است ، یا همه‏اش و یا بعضی از آن)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَشِینَا

  ترجمه خَشِینَا : ترسیدیم(ازخشیت به معنای تاثر قلبی است از چیزی که انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البته تاثری که همراه با اهمیت باشد ، یعنی آن امر در نظر انسان امری عظیم و خطری بزرگ جلوه کند…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَسِرَ

  ترجمه خَسِرَ : زیان کرد (کلمه خسر یا خسران به معنی از دست دادن سرمایه است ، یا همه‏اش و یا بعضی از آن)

دکمه بازگشت به بالا