لغات قرآن با حرف خا

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خِیَامِ

  ترجمه خِیَامِ : خیمه ها

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خِیَانَهً

  ترجمه خِیَانَهً : خیانت

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خِیَانَتَکَ

  ترجمه خِیَانَتَکَ : خیانت به تو (کلمه خیانت و کلمه نفاق هر دو به یک معنا است ، با این تفاوت که خیانت را در خصوص نفاق و دورویی به کار می‏برند که در مورد عهد و امانت باشد ،…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَیْرٌ

  ترجمه خَیْرٌ : بهتر – مال (اصل در معنای کلمه خیر همانا انتخاب است ، و اگر ما چیزی را خیر می‏نامیم ، بدان جهت است که آنرا با غیر آن مقایسه می‏کنیم ، و یکی از آن دو را…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَیْرَاتِ

  ترجمه خَیْرَاتِ : خیرها -اعمال صالح -مالهایی که در راه خدا صرف می شود(اصل در معنای کلمه خیر همانا انتخاب است ، و اگر ما چیزی را خیر می‏نامیم ، بدان جهت است که آنرا با غیر آن مقایسه می‏کنیم…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خِیَرَهُ

  ترجمه خِیَرَهُ : انتخاب

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَیْطُ

  ترجمه خَیْطُ : رشته -خط

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خِیفَهً

  ترجمه خِیفَهً : نوعی ترس (که با ترسهای دیگر تفاوت شد)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خِیفَتِهِ

  ترجمه خِیفَتِهِ : ترس او (خیفه : نوع خاصی ترس)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَیْلِ

  ترجمه خَیْلِ : اسبها (گاهی مجازا به اسب سوار هم اطلاق می‏شود . )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَیْلِکَ

  ترجمه خَیْلِکَ : سواره هایت (در عبارت “وَأَجْلِبْ عَلَیْهِم بِخَیْلِکَ وَرَجِلِکَ “یاوران شیطان ،گروهی که چابکتر و کار آمد ترند را به لشکر سواره شیطان تشبیه کرده و آنها که ضعیف تر و کم اثرترند، به لشکر پیاده )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَمْطٍ

  ترجمه خَمْطٍ : هر گیاهی است که کمی تلخ مزه باشد ، و هر چه بگذرد ، تلخ‏تر شود .

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَنَازِیرَ

  ترجمه خَنَازِیرَ : خوکها (جمع خنزیر)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَنَّاسِ

  ترجمه خَنَّاسِ : آن چیز یا کسی که مرتب آشکار و پنهان می شود ( صیغه مبالغه از مصدر خنوس است که به معنای اختفای بعد از ظهور است )

دکمه بازگشت به بالا