لغات قرآن با حرف خا

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَاشِعَهً

  ترجمه خَاشِعَهً : اظهار ذلت کننده

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَائِنَه

  ترجمه خَائِنَه: خیانت (کلمه خیانت و کلمه نفاق هر دو به یک معنا است ، با این تفاوت که خیانت را در خصوص نفاق و دورویی به کار می‏برند که در مورد عهد و امانت باشد ، و نفاق را…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَائِنِینَ

  ترجمه خَائِنِینَ : خیانت کاران (کلمه خیانت و کلمه نفاق هر دو به یک معنا است ، با این تفاوت که خیانت را در خصوص نفاق و دورویی به کار می‏برند که در مورد عهد و امانت باشد ، و…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَابَ

  ترجمه خَابَ : ناامید شد(از خیبه به معنای نومیدی از رسیدن به نتیجه‏ای که آرزویش را دارند )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَاتَمَ

  ترجمه خَاتَمَ : به معنای هر چیزی است که با آن ، چیزی را مُهر کنند و مراد از خاتم النبیین بودن حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، این است که نبوت با او ختم شده ، و…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَادِعُهُمْ

  ترجمه خَادِعُهُمْ : کیفر دهنده نیرنگ آنان است

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَارِجٍ

  ترجمه خَارِجٍ : بیرون رونده

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَارِجِینَ

  ترجمه خَارِجِینَ : بیرون روندگان

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَازِنِینَ

  ترجمه خَازِنِینَ : انبار کنندگان

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَاسِئَاً

  ترجمه خَاسِئَاً : کم سو( اسم فاعل از ماده خسا است ، و این ماده به معنای نارسایی در دید چشم ، و یا سرسری دیدن و گذشتن است )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَاسِئِینَ

  ترجمه خَاسِئِینَ : به هیچ انگاشته شدگان -خوار و رانده شدگان( خاسئ :اسم فاعل از ماده خسا است ، و این ماده به معنای نارسایی در دید چشم ، و یا سرسری دیدن و گذشتن است )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَاسِرَهٌ

  ترجمه خَاسِرَهٌ : زیانکار- صاحب خسران (کلمه خسر یا خسران به معنی از دست دادن سرمایه است ، یا همه‏اش و یا بعضی از آن)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  خَاسِرُونَ

  ترجمه خَاسِرُونَ : زیانکاران – صاحبان خسران (کلمه خسر یا خسران به معنی از دست دادن سرمایه است ، یا همه‏اش و یا بعضی از آن)

دکمه بازگشت به بالا