معاد در قرآن

مقصود از میزان قیامت چیست؟

در قرآن آمده: (وَ نَضَعُ الْمَوَ زِینَ الْقِسْطَ لِیوْمِ الْقِیـمَه)[16]؛ مقصود از میزان قیامت چیست؛ آیا مثل میزان دنیا آلت و ابزار است یا خیر؟

آن چه از آیات قرآن استفاده می شود، اصل نصب میزان، براى وزن کردن اعمال است، امّا این که مقصود از میزان چیست، از قرائن و روایات فهمیده می شود که مراد از آن ترازوى متعارف و معمولى دنیوى نیست، بلکه در آن جا چیزى که با آن اعمال بندگان سنجیده می شود «حق» است: (وَ الْوَزْنُ یومئذ الْحَقّ …)[17]؛ در آن روز وزن کردن، به حق خواهد بود آنان که ترازویشان سنگین است رستگارانند» و یا به تعبیر برخى از روایات «عدل» است که در آن روز هر چه مصداق «حق و عدل» باشد، می توان معیار سنجش اعمال بندگان قرار گیرد. که یکى از آن معیارها انبیا و پیشوایان معصوم(ع) هستند؛ به این صورت که آنان میزان سنجش اعمال بندگان هستند و به هر اندازه اعمال انسان ها شباهت و نزدیکى به عقاید و اوصاف و اعمال آنان داشته باشد میزان عمل شان سنگین تر است.[18]
—————
[16] انبیاء، آیه 47.
[17] اعراف، آیه 8.
[18] ر.ک: پیام قرآن، ج 6، ص 171؛ حبیب الله طاهرى، سیرى در جهان پس از مرگ، ص 420.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا