ترجمه فارسی قرآن

ترجمه سوره انفطار – مکارم شیرازی

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

آن زمان كه آسمان ( كرات آسمانى) از هم شكافته شود، (۱)

و آن زمان كه ستارگان پراكنده شوند و فرو ریزند، (۲)

و آن زمان كه دریاها به هم پیوسته شود، (۳)

و آن زمان كه قبرها زیر و رو گردد (و مردگان خارج شوند)، (۴)

(در آن زمان) هر كس مى‏داند آنچه را از پیش فرستاده و آنچه را براى بعد گذاشته است. (۵)

اى انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار كریمت مغرور ساخته است؟! (۶)

همان خدایى كه تو را آفرید و سامان داد و منظم ساخت، (۷)

و در هر صورتى كه خواست تو را تركیب نمود. (۸)

(آرى) آن گونه كه شما مى‏پندارید نیست; بلكه شما روز جزا را منكرید! (۹)

و بى‏شك نگاهبانانى بر شما گمارده شده… (۱۰)

والا مقام و نویسنده (اعمال نیك و بد شما)، (۱۱)

كه مى‏دانند شما چه مى‏كنید! (۱۲)

به یقین نیكان در نعمتى فراوانند. (۱۳)

و بدكاران در دوزخند، (۱۴)

روز جزا وارد آن مى‏شوند و مى‏سوزند، (۱۵)

و آنان هرگز از آن غایب و دور نیستند! (۱۶)

تو چه مى‏دانى روز جزا چیست؟! (۱۷)

باز چه مى‏دانى روز جزا چیست؟! (۱۸)

روزى است كه هیچ كس قادر بر انجام كارى به سود دیگرى نیست، و همه امور در آن روز از آن خداست! (۱۹)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا