ترجمه فارسی قرآن

ترجمه سوره معارج – مکارم شیرازی

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

تقاضاكننده‏اى تقاضاى عذابى كرد كه واقع شد! (۱)

این عذاب مخصوص كافران است، و هیچ كس نمى‏تواند آن را دفع كند، (۲)

از سوى خداوند ذى المعارج ( خداوندى كه فرشتگانش بر آسمانها صعود و عروج مى‏كنند)! (۳)

فرشتگان و روح ( فرشته مقرب خداوند) بسوى او عروج مى‏كنند در آن روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است! (۴)

پس صبر جمیل پیشه كن، (۵)

زیرا آنها آن روز را دور مى‏بینند، (۶)

و ما آن را نزدیك مى‏بینیم! (۷)

همان روز كه آسمان همچون فلز گداخته مى‏شود، (۸)

و كوه‏ها مانند پشم رنگین متلاشى خواهد بود، (۹)

و هیچ دوست صمیمى سراغ دوستش را نمى‏گیرد! (۱۰)

آنها را نشانشان مى‏دهند (ولى هر كس گرفتار كار خویشتن است)، چنان است كه گنهكار دوست مى‏دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا كند، (۱۱)

و همسر و برادرش را، (۱۲)

و قبیله‏اش را كه همیشه از او حمایت مى‏كرد، (۱۳)

و همه مردم روى زمین را تا مایه نجاتش گردند; (۱۴)

اما هرگز چنین نیست (كه با اینها بتوان نجات یافت، آرى) شعله‏هاى سوزان آتش است، (۱۵)

دست و پاو پوست سر را مى‏كند و مى‏برد! (۱۶)

و كسانى را كه به فرمان خدا پشت كردند صدا مى‏زند، (۱۷)

و (همچنین آنها كه) اموال را جمع و ذخیره كردند! (۱۸)

به یقین انسان حریص و كم‏طاقت آفریده شده است، (۱۹)

هنگامى كه بدى به او رسد بیتابى مى‏كند، (۲۰)

و هنگامى كه خوبى به او رسد مانع دیگران مى‏شود (و بخل مى‏ورزد)، (۲۱)

مگر نمازگزاران، (۲۲)

آنها كه نمازها را پیوسته بجا مى‏آورند، (۲۳)

و آنها كه در اموالشان حق معلومى است… (۲۴)

براى تقاضاكننده و محروم، (۲۵)

و آنها كه به روز جزا ایمان دارند، (۲۶)

و آنها كه از عذاب پروردگارشان بیمناكند، (۲۷)

چرا كه هیچ كس از عذاب پروردگارش در امان نیست، (۲۸)

و آنها كه دامان خویش را (از بى‏عفتى) حفظ مى‏كنند، (۲۹)

جز با همسران و كنیزان (كه در حكم همسرند آمیزش ندارند)، چرا كه در بهره‏گیرى از اینها مورد سرزنش نخواهند بود! (۳۰)

و هر كس جز اینها را طلب كند، متجاوز است! (۳۱)

و آنها كه امانتها و عهد خود را رعایت مى‏كنند، (۳۲)

و آنها كه با اداى شهادتشان قیام مى‏نمایند، (۳۳)

و آنها كه بر نماز مواظبت دارند، (۳۴)

آنان در باغهاى بهشتى (پذیرایى و) گرامى داشته مى‏شوند. (۳۵)

این كافران را چه مى‏شود كه با سرعت نزد تو مى ‏آیند… (۳۶)

از راست و چپ، گروه گروه (و آرزوى بهشت دارند)! (۳۷)

آیا هر یك از آنها (با این اعمال زشتش) طمع دارد كه او را در بهشت پر نعمت الهى وارد كنند؟! (۳۸)

هرگز چنین نیست; ما آنها را از آنچه خودشان مى‏ دانند آفریده ‏ایم! (۳۹)

سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها كه ما قادریم… (۴۰)

كه جاى آنان را به كسانى بدهیم كه از آنها بهترند; و ما هرگز مغلوب نخواهیم شد! (۴۱)

آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فروروند و بازى كنند تا زمانى كه روز موعود خود را ملاقات نمایند! (۴۲)

همان روز كه از قبرها بسرعت خارج مى‏شوند، گویى به سوى بتها مى‏دوند… (۴۳)

در حالى كه چشمهایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده، و پرده‏اى از ذلت و خوارى آنها را پوشانده است! این همان روزى است كه به آنها وعده داده مى‏شد! (۴۴)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا