سند مصحف حضرت زهرا چیست؟

سند مصحف حضرت فاطمه(س) چیست؟ ممکن است سند آن را بیان فرمایید؟

پاسخ:
1- مصحف حضرت فاطمه(س) از مسلمات در نزد شیعه است و در کتب حدیث از آن سخن به‌ میان آمده است و همین طور در کتب اعتقادی و غیر آن هم بحث می‌شود.
اما بحث در مورد سند آن در ضمن مطالب ذیل روشن می‌شود:
الف- ما عقیده داریم که طبق قاعدة و حدیث، سلسلة الذهب(سلسله طلایی) هر کدام از ائمه علیهم السلام از ائمه پیشین خود نقل می‌کنند تا این سند به امیرالمؤمنین و از او به پیامبر(ص) و از پیامبر(ص) به جبرئیل و از جبرئیل به حضرت حق جل و اعلی می‌رسد. و با این حساب هر امامی به پیامبر(ص) و خدا وصل است، مانند اینکه خود خداوند یا پیامبر اکرم(ص) آن حدیث را نقل کرده است.
ب – بسیاری از کتب روایی ما این حدیث را به طریق قطعی از اصحاب ائمه علیهم‌السلام برای ما نقل کرده‌اند مثل کتاب کافی مرحوم کلینی و غیر آن.
ج – وقتی روایتی صحیح در این کتب مشاهده کردی معنایش آن است که تمام رجال این سند، امامیه و موصوف به وثاقت هستند.
د – حال این سؤال را طرح می‌کنیم که آیا روایت صحیح و درستی یافت می‌شود که این مصحف فاطمه(س) را بیان کرده و تأیید کرده باشد؟ جواب ما این است که آری روایت صحیح که به صحیحة ابی عبیده الحذاء معروف است و از امام صادق(ع) نقل کرده است.[1] واین روایت برای تأیید مصحف حضرت فاطمه زهرا(س) کافی است این در حالی است که اخبار دیگری این روایت را تأیید می‌کنند. مثلاً حماد بن عثمان از امام صادق(ع) این را نقل کرده است[2] و همین طور ابی حمزه از امام صادق(ع) نقل کرده است[3] و عفیة بن مصعب از امام صادق(ع) نقل کرده است[4] و روایات دیگر، که کم هم نیستند.
________________________________________
[1]کافی، ج 1 ص 241.
[2]کافی، ج 1 ص 240.
[3]بصائر الدرجات، ص 150.
[4]بحارالأنوار، ج 26ص38 .

خروج از نسخه موبایل