خَنَازِیرَ

ترجمه خَنَازِیرَ : خوکها (جمع خنزیر)

خروج از نسخه موبایل