فضیلت سوره قارعه

در کتاب مجمع البیان ابى بن کعب از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) روایت کرده که فرمود: هر کس سوره قارعه را تلاوت کند خداوند نامه عمل حسنات او را سنگین خواهد کرد.(98)

98ـ تفسیر خلاصه منهج جلد6 ص331

خروج از نسخه موبایل