فضیلت سوره محمد

فضیلت سوره مبارکه محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)
در مجمع البیان ابى بن کعب از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) روایت کرده که فرمود: هرکس سوره مبارکه محمد(صلى الله علیه وآله)را تلاوت کند بر خداى تعالى واجب می شود که از نهرهاى بهشت او را بیاشاماند. در کتاب ثواب الاعمال ابوبصیر از امام صادق(علیه السلام) روایت کرده که فرمود: هر مؤمنى که سوره محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) را بخواند هرگز در دین خود دچار شک نشود و از شرک محفوظ ماند و بعد از فوت او خداى تعالى هزار فرشته را مأمور می کند که در قبر او داخل شده نماز بخوانند و ثواب آن را براى او هدیه کنند و در روز قیامت او را تا محضر عدل الهى همراهى نمایند.(45)

45ـ تفسیر خلاصه منهج جلد5 ص291

خروج از نسخه موبایل