لغات قرآن با حرف میم

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مُؤْتَفِکَهَ

  ترجمه مُؤْتَفِکَهَ: زیر و رو کننده (بعضی از مفسرین گفته‏اند : مؤتفکه عبارت است از قراء و آبادیهای قوم لوط که اهل خود را ائتفاک کرد ، یعنی زیر و رو کرد . احتمال هم داده‏اند که مراد از مؤتفکه…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مُؤْتُونَ

  ترجمه مُؤْتُونَ : پرداخت کنندگان – دهندگان

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مُؤَجَّلًا

  ترجمه مُؤَجَّلًا : مدت دار- موعد دار (اسم مفعول از کلمه أجل به معنای غایت و نهایتی است که زمان دین و یا هر چیز دیگری بدان منتهی می‏گردد ، گاهی هم اطلاق می‏شود به مجموع زمان دین ، نه…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مُؤَذِّنٌ

  ترجمه مُؤَذِّنٌ : ندا دهنده

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مُؤْصَدَهٌ

  ترجمه مُؤْصَدَهٌ : سرپوشیده – سر بسته (عبارت “إِنَّهَا عَلَیْهِم مُّؤْصَدَهٌ”یعنی آتش بر آنان منطبق است ، به این معنا که از آنان احدی بیرون آتش نمی‏ماند ، و از داخل آن نجات نمی‏یابد )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مُؤَلَّفَهِ

  ترجمه مُؤَلَّفَهِ: پیوند داده شده – الفت داده شده (مقصود از مؤلفه قلوبهم کسانی هستند که با دادن سهمی از زکات به ایشان ، دلهایشان به طرف اسلام متمایل می‏شود و به تدریج به اسلام درمی‏آیند ، و یا اگر…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مُؤْمِنُ

  ترجمه مُؤْمِنُ : مؤمن -آن کس که یقین و باور دارد- با ایمان – کسی که امنیت بدهد ، ودر امان خود حفظ کند -امنیت دهنده

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مُؤْمِنَاتِ

  ترجمه مُؤْمِنَاتِ: مؤمنان – زنان با ایمان

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مُؤْمِنَهً

  ترجمه مُؤْمِنَهً : زن مؤمن – زن با ایمان

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مُؤْمِنُونَ

  ترجمه مُؤْمِنُونَ: مؤمنان – با ایمانان

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مَهْمَا

  ترجمه مَهْمَا: هرچه (از اسماء شرط است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مُؤْمِنِینَ

  ترجمه مُؤْمِنِینَ: مؤمنان – با ایمانان

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مَهِیلًا

  ترجمه مَهِیلًا: فروپاشیده شده – پراکنده(کلمه مهیل از مصدر هیل است ، و مهیل شدن کوهها در عبارت “کَانَتِ ﭐلْجِبَالُ کَثِیباً مَّهِیلاًَ “به معنای آن است که وقتی ریشه‏اش تکان بخورد از بالا فرو بریزد و به صورت تودهای شن…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مَیِّتِ

  ترجمه مَیِّتِ : مرده

دکمه بازگشت به بالا