لغات قرآن با حرف میم

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مِیثَاقَهُمْ

  ترجمه مِیثَاقَهُمْ : عهد و پیمانشان

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مِیرَاثُ

  ترجمه مِیرَاثُ: میراث – به ارث رسیده – آنچه از اموال میت که به بازماندگانش می رسد

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مِیزَانَ

  ترجمه مِیزَانَ: وسیله سنجش وزن- وسیله ای که کالاها با آن ، کیل و یا وزن می‏شوند

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مَیْسِرِ

  ترجمه مَیْسِرِ : قمار

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مَیْسَرَهٍ

  ترجمه مَیْسَرَهٍ : تمکن و دارا شدن

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مَیْسُوراً

  ترجمه مَیْسُوراً: آسان (فقل لهم قولا میسورا بدین معنی است که با ایشان به نرمی حرف بزن ، سخن درشت و خشن مگو و این سفارش را در جائی دیگر به بیانی دیگر فرموده : و اما السائل فلا تنهر…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مِیعَادَ

  ترجمه مِیعَادَ : وعده

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مِیقَاتُ

  ترجمه مِیقَاتُ : زمان انجام یک کارخاص – وعده گاه (کلمه میقات معنایش نزدیک به معنای کلمه وقت است و تقریبا همان معنا را می‏دهد ، و فرق آن دواین است که : میقات آن وقت معین و محدودی است…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مِیقَاتِنَا

  ترجمه مِیقَاتِنَا : وعده گاه ما (میقات :وقت معین شده برای عمل است و این کلمه بر مکان معین برای عمل نیز اطلاق می‏شود )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مِیقَاتُهُمْ

  ترجمه مِیقَاتُهُمْ : وعده گاهشان (میقات :وقت معین شده برای عمل است و این کلمه بر مکان معین برای عمل نیز اطلاق می‏شود )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مَهِینٌ

  ترجمه مَهِینٌ: خوار و ضعیف – حقیر (از هون است که به معنای ضعف و حقارت است، و منظور فرعون از مهین بودن حضرت موسی (علیه‏السلام) ، فقیر و تهی دست بودن ایشان است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مَیْتَهَ

  ترجمه مَیْتَهَ : مرده (کلمه موت به معنای نداشتن حیات واز آثار حیات ، شعور و اراده است لذا به کسی که آثارحیات را هم ندارد مرده می گویند همانطور که خدای عز و جل فرموده : و کنتم امواتا…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مُهِینٌ

  ترجمه مُهِینٌ : خوار کننده (از هون است که به معنای ضعف و حقارت است )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  مُؤْتَفِکَاتِ

  ترجمه مُؤْتَفِکَاتِ : زیر و رو کننده ها (بعضی از مفسرین گفته‏اند : مؤتفکه عبارت است از قراء و آبادیهای قوم لوط که اهل خود را ائتفاک کرد ، یعنی زیر و رو کرد . احتمال هم داده‏اند که مراد…

دکمه بازگشت به بالا