پرسمان نماز

آیا شخص جنب می تواند بدون حمام نماز بخواند؟

اگر شخص جنب به حمام برود، اما غسل نکند آیا میتواند قرآن و نماز بخواند و به مسجد برود؟

شخص جنب تا غسل نکرده، میتواند غیر از سورههایی که سجده واجب دارد [سورههای سی و دوم (فصلت)، چهل و یکم (سجده)، پنجاه و سوم (نجم) و نود و ششم (علق)] را بخواند؛ مشروط بر این که به کلمات و آیات قرآن دست نزند؛ البته خواندن بیشتر از هفت آیه از سورههایی که سجده واجب ندارد، مکروه است.
بدون غسل، نمیتوان نماز خواند؛ البته اگر وقت نماز آن قدر تنگ باشد که اگر غسل کند، نماز قضا میشود، بعد از پاک کردن لباس و بدنِ نجس، میتواند تیمم بدل از غسل جنابت نماید و نماز بخواند.
رفتن شخص جنب به مسجد الحرام و مسجد پیغمبر(صلی الله علیه وآله) اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، حرام است. توقف در مساجد دیگر نیز حرام است، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد و اگر بخواهد چیزی در مسجد بگذارد، حرام است داخل شود و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان(علیه السلام) هم توقف نکند (1).
—————————————————————————————————-
1. همان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا