معاد در قرآن

آیا روح انسانى که در خواب است می تواند به روز قیامت برود؟

با توجّه به این که روحِ انسان در زمان و مکان محصور نیست و می تواند به آینده برود، آیا روح انسانى که در خواب است می تواند به روز قیامت برود؟

روح انسان می تواند در خواب اخبار قیامت و آینده دور را به دست آورد و از آن جا خبر گیرد. از برخى آیات قرآن استفاده می شود که پاره اى از خواب ها انعکاسى از آینده دور یا نزدیک است. آیات 36 تا 43 سوره یوسف، رؤیاى پیغمبر اکرم(ص) که در سوره فتح آیه 27 آمده و خواب حضرت ابراهیم(ع) که در سوره صافات آیه 102 آمده، از جمله این آیات است. از این آیه ها استفاده می شود که دستگاه گیرنده حساس روح آدمی، از طریق ارتباط مرموزى، می تواند از حوادث آینده خبر آورد. خواب در اسلام حرکت روح به سوى عالم ارواح شمرده شده است. روح انسان در عالم خواب، قالب مثالى (برزخى) به خود می گیرد و به پرواز در می آید و عوالمی را سیر می کند که در بیدارى میسر نیست؛ این آگاهى بستگى به تکامل روحى افراد دارد، لذا تنها بعضى از ارواح به آنها آگاه می شوند؛ همان گونه که براى برخى از اولیاى خداوند متعال در بیدارى نیز چنین چیزى ممکن می باشد.
رسول اکرم(ص) بنابر آن چه در روایت معراجیه آمده است، در عالم بیدارى و از نزدیک، بهشت و جهنم را مشاهده فرمودند.[25]
—————
[25].ر.ک: المیزان، ج 11، ص 268، نشر اسلامی؛ تفسیر نمونه، ج 19، ص 476 ـ 484؛ ناصر مکارم شیرازى، معاد و جهان پس از مرگ، ص 266 ـ 297؛ احمد زمرّدیان، حقیقت روح، ص 196،203.
روح انسان می تواند در خواب اخبار قیامت و آینده دور را به دست آورد و از آن جا خبر گیرد. از برخى آیات قرآن استفاده می شود که پاره اى از خواب ها انعکاسى از آینده دور یا نزدیک است. آیات 36 تا 43 سوره یوسف، رؤیاى پیغمبر اکرم(ص) که در سوره فتح آیه 27 آمده و خواب حضرت ابراهیم(ع) که در سوره صافات آیه 102 آمده، از جمله این آیات است. از این آیه ها استفاده می شود که دستگاه گیرنده حساس روح آدمی، از طریق ارتباط مرموزى، می تواند از حوادث آینده خبر آورد. خواب در اسلام حرکت روح به سوى عالم ارواح شمرده شده است. روح انسان در عالم خواب، قالب مثالى (برزخى) به خود می گیرد و به پرواز در می آید و عوالمی را سیر می کند که در بیدارى میسر نیست؛ این آگاهى بستگى به تکامل روحى افراد دارد، لذا تنها بعضى از ارواح به آنها آگاه می شوند؛ همان گونه که براى برخى از اولیاى خداوند متعال در بیدارى نیز چنین چیزى ممکن می باشد.
رسول اکرم(ص) بنابر آن چه در روایت معراجیه آمده است، در عالم بیدارى و از نزدیک، بهشت و جهنم را مشاهده فرمودند.[25]
—————
[25].ر.ک: المیزان، ج 11، ص 268، نشر اسلامی؛ تفسیر نمونه، ج 19، ص 476 ـ 484؛ ناصر مکارم شیرازى، معاد و جهان پس از مرگ، ص 266 ـ 297؛ احمد زمرّدیان، حقیقت روح، ص 196،203.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا