پرسمان نماز

سیمای نمازگزاران واقعی از دیدگاه قرآن، چگونه است؟

سیمای نمازگزاران واقعی از دیدگاه قرآن، کدام است؟

* خداوند در سوره معارج آیههای 19 تا 21 انسان را حریص و بی تاب و بخیل معرفی میکند، ولی نمازگزاران را استثنا میکند؛ یعنی نمازگزاران آن سه صفت را ندارند و به فرموده امام باقر(علیه السلام) خداوند پس از آن که نمازگزاران را از دارندگان این صفات استثنا میکند، شروع به توصیف آنان به بهترین اعمالشان مینماید که عبارتند از:
1. پیوسته نماز را به جا میآورند: (الَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلاَتِهِمْ دَآئِمُون) (1).
2. در اموالشان حق معلومی برای محرومان و تقاضا کنندهگان وجود دارد: (وَالَّذِینَ فِی أَمْوَلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوم) (2).
3. به روز جزا ایمان دارند: (وَالَّذِینَ یصَدِّقُونَ بِیوْمِ الدِّین) (3).
4. از عذاب پروردگارشان بیمناکند:(وَالَّذِینَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُون) (4).
5. خود را از بی عفّتی حفظ میکنند: (وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـفِظُون) (5).
6. در امانت خیانت نمیکنند.
7. پیمان خود را رعایت میکنند: (وَالَّذِینَ هُمْ لاَِمَـنَـتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُون) (6).
8. برای ادای شهادت حق قیام میکنند: (وَالَّذِینَ هُم بِشَهَـدَتِهِمْ قَآئـِمُون) (7).
9. حافظ آداب و شرائط نمازهایشان هستند: (وَالَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلاَتِهِمْ یحَافِظُون) (8).
10.خشوع در نماز: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون * الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاَتِهِمْ خَـشِعُونَ) (9) ؛ مؤمنان رستگار شدند آنها که در نمازشان خشوع دارند.
11.پاک و منزه بودن از فحشا و منکر: (إِنَّ الصَّلَوهَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنکَرِ) (10) ؛ نماز [انسان را]از زشتیها و گناه باز میدارد.
12. سهلانگاری نکردن در نماز: (فَوَیلٌ لِّلْمُصَلِّینَ * الَّذِینَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ) (11)؛ پس وای بر نماز گزارانی که در نماز خود سهلانگاری میکنند.
گذشته از موارد و نشانههای یاد شده، نمازگزار واقعی مؤمن و متّقی نیز هست؛ بنابراین، سیمای نمازگزار واقعی با سیمای مؤمن واقعی مشترک است(12) .
در پایان یادآور میشویم عدهای از مفسران معتقدند صفات فوق، صفات افرادی است که حرص و بی تابی ندارند و شایسته هستند (13).
—————————————————————————-
1. معارج،آیه23.
2. همان، آیه24ـ25.
3. همان، آیه26.
4.همان، آیه27.
5. همان، آیه29.
6. همان، آیه32.
7. همان، آیه33.
8. همان، آیه34 / ر.ک: تفسیر برهان، ج5، ص384؛ حویزی، نورالثقلین، ج5، ص415؛ عباس عزیزی، تفسیر و پیام آیات نماز، ص143ـ162.
9. مؤمنون، آیه1ـ2.
10. عنکبوت، آیه45.
11. ماعون، آیه4ـ5.
12. برای آگاهی از سیمای مؤمنان و متقیان ر.ک: معارج، آیه19ـ35 و مؤمنون، آیه1ـ11 و نهج البلاغه، خطبه 192 (صفات متقین).
13. ر.ک: همان، تفسیر نمونه، ج27، ص26ـ40.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا