نبوت در قرآن

قرآن کریم چه معجزه هاى را براى حضرت موسى ذکر کرده است؟

قرآن کریم چه معجزه هاى را براى حضرت موسى ذکر کرده است؟

حضرت موسى معجزه هاى فراوانى داشته اند، آن معجزاتى که قرآن کریم ذکر می کند عبارتند از:
1. تبدیل شدن عصا به مار عظیم و بلعیدن ابزار ساحران.[8]
2. ید بیضاء؛ یعنى درخشیدن دست موسى هم چون یک منبع نور.[9]
3. توفان هاى کوبنده.[10]
4. ملخ که بر زراعت ها و درختان آنان مسلط گشت و آفت کشاورزى آبادشان شد.[11]
5. قمّل (شپش یا یک نوع آفت نباتى).[12]
6. ضفادع؛ یعنى قورباغه ها که از رود نیل سربرآوردند و آن قدر تولید مثل کردند که زندگى آنان را دچار مشکل کردند.[13]
7. دم؛ یعنى ابتلاى عمومی به خون دماغ و یا به رنگ خون درآمدن رود نیل به گونه اى که نه براى نوشیدن قابل استفاده بود نه براى کشاورزى.[14]
8. شکافته شدن دریا؛ به گونه اى که بنى اسرائیل توانستند از آن بگذرند.[15]
9. نزول «منّ» و «سلوا» بر بنى اسرائیل.[16]
10. جوشیدن چشمه ها از سنگ سخت.[17]
11. جدا شدن قسمتى از کوه و قرار گرفتن هم چون سایبانى بالاى سر آنان.[18]
12. قحطى و خشک سالى و کمبود میوه ها.[19]
13. بازگشت زندگى به فرد کشته شده اى که قتل او مایه اختلاف شدید میان بنى اسرائیل شده بود.[20]
14. استفاده از سایه ابرها که در حرارت شدید بیابان بر سر آنان قرار می گرفت.[21]
—————
[8] طه، آیه 20.
[9] طه، آیه 22.
[10] اعراف، آیه 133.
[11] اعراف، آیه 133.
[12] اعراف، آیه 133.
[13] اعراف، آیه 133.
[14] اعراف، آیه 133.
[15] بقره، آیه 50.
[16] بقره، آیه 57.
[17] بقره، آیه 60.
[18] اعراف، آیه 171.
[19] اعراف، آیه 130.
[20] بقره، آیه 73.
[21] بقره، آیه 57؛ ر.ک: تفسیر نمونه، ج 12، ص 309ـ311.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا