پرسش و پاسخ

خواص مهمترند یا مردم؟

امیرمومنان علی علیه السلام در نامه ای که به مالک اشتر می نویسند ، برای حکومت داری توصیه های مهمی دارند که در فرازی از ان به رضایت مردم اشاره می کنند . در این فراز به معرفی خصوصیاتِ خواص و نزدیکان حاکم و عامه مردم پرداخته و رضایت مردم را بر نزدیکان حاکم ترجیح می دهند و دلیل های مهمی بر ان اقامه می فرمایند :

باید که محبوب ترین کارها در نزد تو، کارهایی باشد که با میانه روی سازگارتر بود و با عدالت دم سازتر و خشنودی رعیت را در پی داشته باشد زیرا خشم توده های مردم، خشنودی نزدیکان را زیر پای بسپرد و حال آن که، خشم نزدیکان اگر توده های مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد.

خواص و نزدیکان کسانی هستند که :
1. به هنگام فراخی و آسایش بر دوش والی باری گران اند
2. چون حادثه ای پیش آید کمتر از هر کس به یاری اش برخیزند
3. خوش ندارند که به انصاف درباره آنان قضاوت شود.
4. اینان همه چیز را به اصرار از والی می طلبند
5. اگر عطایی یابند، کمتر از همه سپاس می گویند
6. اگر به آنان ندهند، دیرتر از دیگران پوزش می پذیرند
7. در برابر سختی های روزگار، شکیبایی شان بس اندک است

اما ستون دین و انبوهی مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، عامه مردم هستند، پس، باید توجه تو به آنان بیشتر و میل تو به ایشان افزونتر باشد.

وَ لْیَکُنْ أَحَبَّ اَلْأُمُورِ إِلَیْکَ أَوْسَطُهَا فِی اَلْحَقِّ وَ أَعَمُّهَا فِی اَلْعَدْلِ وَ أَجْمَعُهَا لِرِضَى اَلرَّعِیَّةِ فَإِنَّ سُخْطَ اَلْعَامَّةِ یُجْحِفُ بِرِضَى اَلْخَاصَّةِ وَ إِنَّ سُخْطَ اَلْخَاصَّةِ یُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى اَلْعَامَّةِ- وَ لَیْسَ أَحَدٌ مِنَ اَلرَّعِیَّةِ أَثْقَلَ عَلَى اَلْوَالِی مَئُونَةً فِی اَلرَّخَاءِ وَ أَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِی اَلْبَلاَءِ وَ أَکْرَهَ لِلْإِنْصَافِ وَ أَسْأَلَ بِالْإِلْحَافِ وَ أَقَلَّ شُکْراً عِنْدَ اَلْإِعْطَاءِ وَ أَبْطَأَ عُذْراً عِنْدَ اَلْمَنْعِ وَ أَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّاتِ اَلدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ اَلْخَاصَّةِ وَ إِنَّمَا عِمَادُ اَلدِّینِ وَ جِمَاعُ اَلْمُسْلِمِینَ وَ اَلْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ اَلْعَامَّةُ مِنَ اَلْأُمَّةِ فَلْیَکُنْ صِغْوُکَ لَهُمْ وَ مَیْلُکَ مَعَهُمْ
و من کتاب له علیه السلام کتبه للأشتر النخعی لما ولاه على مصر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا