مقالات

انتخاب اسم فرزند از روی قرآن كریم

هرچند كه ممكن است این فعالیت صورت گرفته نقص هایی هم داشته باشد ولی در مجموع به عنوان اقدامی نوین در بهره گیری از مفاهیم و آموزه های قرآن و تلفیق آن با نیازهای عمومی جامعه می تواند موجب بسترسازی و ایجاد انگیزه برای قشرهای مختلف باشد كه بیش از پیش در عرصه های مختلف از این كتاب آسمانی راهگشا و سعادت بخش بهره ببرند.

انتخاب اسم فرزند، از روی قرآن كریم براساس یك پژوهش قرآنی و برای نخستین بار انجام شد. برای نخستین بار و طی یك تحقیق قرآنی، اسامی پسران و دختران از لابه لای آیات روحبخش قرآن كریم جمع آوری شد.
حسن خسروی یك مدرس دانشگاه كه بیش از ۲۵ سال است به آموزش علوم قرآنی در سطوح مختلف اشتغال دارد می گوید: از آنجایی كه بعد از تولد هر نوزاد معمولاً پس از اطلاع از صحت و سلامتی و پسر یا دختر بودن آن، موضوع انتخاب اسم اهمیت كه بعضاً پاره ای مشكلات و اختلاف سلیقه ها را نیز در پی دارد، بر آن شدم تا كاری كنیم كه خانواده ها راهنمایی بشوند و با مراجعه به قرآن كریم كه بالاترین راهنما و چراغ هدایت ما انسان هاست، نام فرزند خود را از روی آن انتخاب كنند.
حسن خسروی در ادامه می‌گوید: در این تحقیق قرآنی سعی شد تا اسامی رایج پركاربرد و مقبول عامه كه بیش از ۱۲۰ اسم می‌باشد استخراج و به همراه آدرس آن گردآوری و تنظیم شود، تا انشاءالله خانواده های محترم و جامعه قرآن دوست ما بتوانند با تمسك و انس با قرآن بیش از پیش از مفاهیم و مطالب انسان ساز آن بهره مند شوند.
وی عنوان می‌كند: اتفاقاً در حین انجام تحقیق دریافتیم كه چه اسامی زیبا و پرمحتوایی در میان اسامی دختران و پسران در قرآن می توان یافت كه واقعاً می تواند مبنا و ملاك خوب و افتخارآمیزی برای انتخاب اسم فرزندانمان باشد؛ چرا كه از جمله حقوق فرزند بر والدین آن است كه نام نیك برای او انتخاب كنند و چه منبع و مأخذی بهتر از قرآن كه نام فرزند خود را متبرك با اسامی قرآنی نماییم. باشد كه همه ما مشمول شفاعت قرآن و عترت قرار گیریم.
خسروی در پایان می‌گوید: هرچند كه ممكن است این فعالیت صورت گرفته نقص هایی هم داشته باشد ولی در مجموع به عنوان اقدامی نوین در بهره گیری از مفاهیم و آموزه های قرآن و تلفیق آن با نیازهای عمومی جامعه می تواند موجب بسترسازی و ایجاد انگیزه برای قشرهای مختلف باشد كه بیش از پیش در عرصه های مختلف از این كتاب آسمانی راهگشا و سعادت بخش بهره ببرند.
اسامی استخراج شده از قرآن كریم به این شرح است:
اسامی پسران:
*نام *نام سوره *آیه *معنی
رحمان – حمد یك – بخشنده ـ رحمتگر
رحیم -حمد یك – مهربان ـ بسیار رحم كننده
مالك – حمد 4 – صاحب ـ دارنده
فتح‌الله – بقره 76 – گشایش الهی ـ فتح و گشودن خداوند
محرم – بقره 85 – حرام شده ـ نام اولین ماه قمری ـ تحریم شده
رسول – بقره 87 – فرستاده ـ كسی كه رسالتی را بر عهده دارد
جبرییل – بقره 98 – نام فرشته مقرب الهی و امین وحی بر پیامبر اكرم (ص)
سلیمان – بقره 102 – نام یكی از پیامبران الهی
احد – بقره 102 – یكی از صفات خداوند به معنی یگانه ـ واحد ـ تك
قدیر – بقره 106 – بسیار قدرتمند ـ قادر
ولی – بقره 107 – صاحب ـ سرور ـ سرپرست ـ مولا
نصیر – بقره 107 – یاورـ یاری دهنده
محسن – بقره 112 – نیك ـ نیكو ـ نیككار
ابراهیم – بقره 125 – نام یكی از پیامبران الوالعزم الهی كه خانه خدا را بنا كرد
اسماعیل – بقره 125 – نام پسر حضرت ابراهیم كه مادرش هاجر می‌باشد
یعقوب – بقره 132 – نام یكی از پیامبران الهی و پدر حضرت یوسف (ع)
اسحاق – بقره ‌133 – نام یكی از پیامبران الهی
رووف – بقره 143 – بسار دلسوز، كسی كه رأفت دارد
حجت – بقره 150 – دلیل ـ برهان
شاكر – بقره – 158 شكرگزار
غفور – بقره 173 – آمرزنده، آمرزشگر
رمضان – بقره 185 – نام یكی از ماه‌های قمری ـ ماه روزه و نزول قرآن
عباد – بقره 186 – بندگان ـ جمع عبد
عزت – بقره 206 – بزرگی ـ عزت ـ عزیز بودن
نعمت – بقره 211 – بخشش ، احسان ، نیکی ، مال ، روزی .
اكبر – بقره 217 – بزرگتر ـ بزرگ‌ترین
رحمت‌الله – بقره 218 – رحمت الهی، لطف خدا
داوود – بقره 251 – نام یكی از پیامبران الهی
علی – بقره 255 – بلند مرتبه ـ والا
عظیم – بقره 255 – بزرگ با عظمت
تراب – بقره 264 – خاك
حمید – بقره 267 – ستایش كننده، ستوده
حكمت – آل عمران 269 – حكمت (دانش و آگاهی)
وهاب – آل عمران 15 – بسیار بخشنده
رضوان – آل عمران 15 – خشنودی، رضایت ، بهشت ، نگهبان بهشت .
حسن – آل عمران 37 – نیكو ـ نیكویی
زكریا – آل عمران 37 – نام یكی از پیامبران الهی
محراب – آل عمران 37 – محل عبادت و سجده‌گاه
نبی – آل عمران 68 – صاحب خبر ـ پیامبر
نعمت‌الله‌ – آل عمران 103 – نعمت خدا، خدادادی، خداداده
محمد – آل عمران 144 – نام آخرین پیامبر الهی ـ پسندیده ، ستایش شده
ایوب – نساء 163 – نام یكی از پیامبران الهی ـ صبر ایوب شهرت دارد
یونس – نساء 164 – نام یكی از پیامبران الهی كه مدتی در دهان ماهی بود
برهان – نساء 174- دلیل ـ علت
بشیر – مائده 19 – بشارت دهنده ـ كسی كه خبر شادی بدهد
قادر – انعام 37 – توانا
یوسف – انعام 84 – نام یكی از پیامبران الهی و فرزند حضرت یعقوب(ع)
الیاس – انعام 85 – نام یكی از پیامبران الهی
صالح – اعراف 73 – نام پیامبر قوم ثمود ، قابل ، شایسته
ماشاءالله – اعراف 188 – آنچه خدا بخواهد ـ خواست خدا
ایمان – توبه (برائت) 23 – ایمان، عقیده داشتن, نقیض کفر
نورالله – توبه (برائئت) 32 – نورالهی ـ نور خدا
شفیع – یونس 3 – شفاعت كننده
ضیاء – یونس 5 – نور، روشنی، روشنایی
اصغر – یونس 61 – كوچك‌تر، كوچك‌ترین
مجید – هود 73 – بزرگوار، تمجید شده
رشید – هود 78 – صاحب عقل و خرد، رشد یافته ـ بالغ
سعید – هود 105 – خوشبخت، سعادتمند
عطاء – هود 108 – بخشش، موهبت
غلام – یوسف 19 – پسر، نوكر
شاهد – یوسف 26 – گواه، ناظر، شاهد
امین – یوسف 54 – كسی كه امانت را رعایت می‌كند
روح‌الله – یونس 87 – روح خدا، لقب حضرت عیسی (ع)
جبار – ابراهیم 15 – صاحب قدرت و زور، سختگیر
شهاب – حجر 18 – نام سنگ‌های آسمانی
جمال – نحل 6 – زیبایی
سبحان – اسراء 1 – منزه، پاك، پاكیزه
شكور – اسراء 3 – بسیار شكرگزار
منصور – اسراء 33 – پیروز
خلیل – اسراء 73 – دوست، صفت، حضرت ابراهیم (ع)
محمود- اسراء 79 – ستایش شده ـ ستوده
فردوس – كهف 107 – بهشت
عبدالله – مریم 30 – بنده خدا
صادق – مریم 54 – راستگو، درستكار
طه – طه 1 – نامی برای پیامبر اكرم (ص) از حروف مقطعه قرآن
غفار – طه 82 – آمرزنده، بخشنده
سینا – مومون 20 – محل عبادت حضرت موسی (ع) ـ طور سینا
مصباح – نور 35 – چراغ
هادی – فرقان 31 – هدایت كننده
فواد – قصص 10 – دل ـ قلب و گاهى بر خِرَد نیز اطلاق مى شود
صباح – صافات 177 – صبحگاه
یدالله – فتح 10 – دست خدا
متین – ذاریات 58 – دارای متانت و وفار ـ سنگین و استوار
جلال – الرحمن 27 – صاحب بزرگی و عظمت
حسان – الرحمن 70 – نیكو ـ نیك
احمد – صف 6 – یكی از نام‌های پیامبر اكرم ، ستایش شده
ودود – بروج 14 – دوست ـ یار
حافظ – طارق 4 – نگهدارنده ـ نگاهبان
نصرالله – نصر 1 – یاری خدا
صمد – توحید 2 – بی‌نیاز

اسامی دختران:
دنیا – بقره 85 – جهان ـ عالم ماده ـ دنیا
الهه ـ اله بقره 133 – خدا ـ معبود
توضیح : در قران الهة امده است که جمع اله می باشد و الهه که اسم فارسی می باشد نام دخترانه و دارای ریشه ی عربی است . معنی آن می شود : خدای مؤنث ، دختری که بسیار زیباست و از بسیاری زیبایی اش همچون یک خدا پرستش می شود.
ندا – بقره 171- صدا، ندا، نوا
آتنا – بقره 200 – به ما بده، عطا كن به ما ـ فعل امر
مولود – بقره 233 – تولد یافته، متولد
سكینه – بقره 248 – آرامش، سكون، آرامش خاطر
مریم – بقره 253 – نام مادر حضرت عیسی (ع)
طیبه – آل عمران 38 – پاك و پاكیزه
هدی – آل عمران 73 – هدایت
منیر – آل عمران 184 – نورانی، روشن
مبنیا – نساء 20 روشن ـ اشكار اصل ان مبین است
میثاق – نساء 154 – عهد و پیمان
رضوانه – مائده 16 – خوشنودی ـ رضایت
ملوك – مائده 20 – پادشاهان، جمع ملك
صدیقه – مائده 75 – زن راستگو
مائده – مائده 112 – غذا، سفره غذا
قمر – انعام 77 – ماه
زینت – اعراف 32 – زیور و زینت
مدینه – اعراف 123 – شهر
اسماء – اعراف 180 – اسم‌ها، نام ها
حدیث – اعراف 185 – گفتارـ حدیث ـ سخن
شوكت – انفال 7 – بزرگی
هاجر- انفال 72 – هجرت كننده
اعظم – توبه 20 – بزرگ ـ والا ـ بزرگتر
فضه – توبه 34 – گنج ـ نفره ـ نام كنیز حضرت زهرا (س)
لیلا – یونس 24 – شب ـ شبانه
كوكب – یوسف 5 – خواب ـ رویا
رویا – یوسف 36 – خواب ـ رویا
هما – یوسف 36 – نوعی مرغ ـ آن دو نفر
زكیه – كهف 76 – پاك شده
عذرا – كهف 76 – عذر معذرت
فردوس – كهف 107 – بهشت
بهجت – نمل 60- شادی
مهین – سجده 8 – معنی عربی : خوار و زبون معنی فارسی : مانند ماه
سلاله – سجده 8 – تداوم نسل
فرح – شوری 48 – شادی ـ شادمانی
كبری – دخان 16 – بزرگ
محیا – جاثیه 21 – زندگی ـ زندگانی
سیما – فتح 29 – چهره ـ روی ـ صورت
سحر – قمر 34 – سحر و جادو ـ سحر (صبح زود)
مرجان – الرحمن 22 – نوعی جاندار دریایی
یاقوت – الرحمن 58 – نوعی سنگ گرانقیمت
راضیه – حاقه 21 – خوش ـ راضی ـ خوشنود
عالیه – حاقه 22 – بلند مرتبه
طهورا – دهر 21 – پاك ـ پاكیزه
ساهره – نبأ 14 – زمین هموار
مرضیه – فجر 28 – زنی که خدا از او خشنود است
مطهره – بینه 2 – پاك ـ پاكیزه
كوثر – كوثر 1 – حوض و چشمه كوثر، حضرت زهرا (س))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا