معارف اسلامی

انتخاب اسم فرزند از قرآن کریم

هرچند که ممکن است این فعالیت صورت گرفته نقص هایی هم داشته باشد ولی در مجموع به عنوان اقدامی نوین در بهره گیری از مفاهیم و آموزه های قرآن و تلفیق آن با نیازهای عمومی جامعه می تواند موجب بسترسازی و ایجاد انگیزه برای قشرهای مختلف باشد که بیش از پیش در عرصه های مختلف از این کتاب آسمانی راهگشا و سعادت بخش بهره ببرند.

انتخاب اسم فرزند، از روی قرآن کریم براساس یک پژوهش قرآنی و برای نخستین بار انجام شد. برای نخستین بار و طی یک تحقیق قرآنی، اسامی پسران و دختران از لابه لای آیات روحبخش قرآن کریم جمع آوری شد.
حسن خسروی یک مدرس دانشگاه که بیش از ۲۵ سال است به آموزش علوم قرآنی در سطوح مختلف اشتغال دارد می گوید: از آنجایی که بعد از تولد هر نوزاد معمولاً پس از اطلاع از صحت و سلامتی و پسر یا دختر بودن آن، موضوع انتخاب اسم اهمیت که بعضاً پاره ای مشکلات و اختلاف سلیقه ها را نیز در پی دارد، بر آن شدم تا کاری کنیم که خانواده ها راهنمایی بشوند و با مراجعه به قرآن کریم که بالاترین راهنما و چراغ هدایت ما انسان هاست، نام فرزند خود را از روی آن انتخاب کنند.
حسن خسروی در ادامه می‌گوید: در این تحقیق قرآنی سعی شد تا اسامی رایج پرکاربرد و مقبول عامه که بیش از ۱۲۰ اسم می‌باشد استخراج و به همراه آدرس آن گردآوری و تنظیم شود، تا انشاءالله خانواده های محترم و جامعه قرآن دوست ما بتوانند با تمسک و انس با قرآن بیش از پیش از مفاهیم و مطالب انسان ساز آن بهره مند شوند.
وی عنوان می‌کند: اتفاقاً در حین انجام تحقیق دریافتیم که چه اسامی زیبا و پرمحتوایی در میان اسامی دختران و پسران در قرآن می توان یافت که واقعاً می تواند مبنا و ملاک خوب و افتخارآمیزی برای انتخاب اسم فرزندانمان باشد؛ چرا که از جمله حقوق فرزند بر والدین آن است که نام نیک برای او انتخاب کنند و چه منبع و مأخذی بهتر از قرآن که نام فرزند خود را متبرک با اسامی قرآنی نماییم. باشد که همه ما مشمول شفاعت قرآن و عترت قرار گیریم.
خسروی در پایان می‌گوید: هرچند که ممکن است این فعالیت صورت گرفته نقص هایی هم داشته باشد ولی در مجموع به عنوان اقدامی نوین در بهره گیری از مفاهیم و آموزه های قرآن و تلفیق آن با نیازهای عمومی جامعه می تواند موجب بسترسازی و ایجاد انگیزه برای قشرهای مختلف باشد که بیش از پیش در عرصه های مختلف از این کتاب آسمانی راهگشا و سعادت بخش بهره ببرند.
اسامی استخراج شده از قرآن کریم به این شرح است:
اسامی پسران:
*نام *نام سوره *آیه *معنی
رحمان – حمد یک – بخشنده ـ رحمتگر
رحیم -حمد یک – مهربان ـ بسیار رحم کننده
مالک – حمد 4 – صاحب ـ دارنده
فتح‌الله – بقره 76 – گشایش الهی ـ فتح و گشودن خداوند
محرم – بقره 85 – حرام شده ـ نام اولین ماه قمری ـ تحریم شده
رسول – بقره 87 – فرستاده ـ کسی که رسالتی را بر عهده دارد
جبرییل – بقره 98 – نام فرشته مقرب الهی و امین وحی بر پیامبر اکرم (ص)
سلیمان – بقره 102 – نام یکی از پیامبران الهی
احد – بقره 102 – یکی از صفات خداوند به معنی یگانه ـ واحد ـ تک
قدیر – بقره 106 – بسیار قدرتمند ـ قادر
ولی – بقره 107 – صاحب ـ سرور ـ سرپرست ـ مولا
نصیر – بقره 107 – یاورـ یاری دهنده
محسن – بقره 112 – نیک ـ نیکو ـ نیککار
ابراهیم – بقره 125 – نام یکی از پیامبران الوالعزم الهی که خانه خدا را بنا کرد
اسماعیل – بقره 125 – نام پسر حضرت ابراهیم که مادرش هاجر می‌باشد
یعقوب – بقره 132 – نام یکی از پیامبران الهی و پدر حضرت یوسف (ع)
اسحاق – بقره ‌133 – نام یکی از پیامبران الهی
رووف – بقره 143 – بسار دلسوز، کسی که رأفت دارد
حجت – بقره 150 – دلیل ـ برهان
شاکر – بقره – 158 شکرگزار
غفور – بقره 173 – آمرزنده، آمرزشگر
رمضان – بقره 185 – نام یکی از ماه‌های قمری ـ ماه روزه و نزول قرآن
عباد – بقره 186 – بندگان ـ جمع عبد
عزت – بقره 206 – بزرگی ـ عزت ـ عزیز بودن
نعمت – بقره 211 – بخشش ، احسان ، نیکی ، مال ، روزی .
اکبر – بقره 217 – بزرگتر ـ بزرگ‌ترین
رحمت‌الله – بقره 218 – رحمت الهی، لطف خدا
داوود – بقره 251 – نام یکی از پیامبران الهی
علی – بقره 255 – بلند مرتبه ـ والا
عظیم – بقره 255 – بزرگ با عظمت
تراب – بقره 264 – خاک
حمید – بقره 267 – ستایش کننده، ستوده
حکمت – آل عمران 269 – حکمت (دانش و آگاهی)
وهاب – آل عمران 15 – بسیار بخشنده
رضوان – آل عمران 15 – خشنودی، رضایت ، بهشت ، نگهبان بهشت .
حسن – آل عمران 37 – نیکو ـ نیکویی
زکریا – آل عمران 37 – نام یکی از پیامبران الهی
محراب – آل عمران 37 – محل عبادت و سجده‌گاه
نبی – آل عمران 68 – صاحب خبر ـ پیامبر
نعمت‌الله‌ – آل عمران 103 – نعمت خدا، خدادادی، خداداده
محمد – آل عمران 144 – نام آخرین پیامبر الهی ـ پسندیده ، ستایش شده
ایوب – نساء 163 – نام یکی از پیامبران الهی ـ صبر ایوب شهرت دارد
یونس – نساء 164 – نام یکی از پیامبران الهی که مدتی در دهان ماهی بود
برهان – نساء 174- دلیل ـ علت
بشیر – مائده 19 – بشارت دهنده ـ کسی که خبر شادی بدهد
قادر – انعام 37 – توانا
یوسف – انعام 84 – نام یکی از پیامبران الهی و فرزند حضرت یعقوب(ع)
الیاس – انعام 85 – نام یکی از پیامبران الهی
صالح – اعراف 73 – نام پیامبر قوم ثمود ، قابل ، شایسته
ماشاءالله – اعراف 188 – آنچه خدا بخواهد ـ خواست خدا
ایمان – توبه (برائت) 23 – ایمان، عقیده داشتن, نقیض کفر
نورالله – توبه (برائئت) 32 – نورالهی ـ نور خدا
شفیع – یونس 3 – شفاعت کننده
ضیاء – یونس 5 – نور، روشنی، روشنایی
اصغر – یونس 61 – کوچک‌تر، کوچک‌ترین
مجید – هود 73 – بزرگوار، تمجید شده
رشید – هود 78 – صاحب عقل و خرد، رشد یافته ـ بالغ
سعید – هود 105 – خوشبخت، سعادتمند
عطاء – هود 108 – بخشش، موهبت
غلام – یوسف 19 – پسر، نوکر
شاهد – یوسف 26 – گواه، ناظر، شاهد
امین – یوسف 54 – کسی که امانت را رعایت می‌کند
روح‌الله – یونس 87 – روح خدا، لقب حضرت عیسی (ع)
جبار – ابراهیم 15 – صاحب قدرت و زور، سختگیر
شهاب – حجر 18 – نام سنگ‌های آسمانی
جمال – نحل 6 – زیبایی
سبحان – اسراء 1 – منزه، پاک، پاکیزه
شکور – اسراء 3 – بسیار شکرگزار
منصور – اسراء 33 – پیروز
خلیل – اسراء 73 – دوست، صفت، حضرت ابراهیم (ع)
محمود- اسراء 79 – ستایش شده ـ ستوده
فردوس – کهف 107 – بهشت
عبدالله – مریم 30 – بنده خدا
صادق – مریم 54 – راستگو، درستکار
طه – طه 1 – نامی برای پیامبر اکرم (ص) از حروف مقطعه قرآن
غفار – طه 82 – آمرزنده، بخشنده
سینا – مومون 20 – محل عبادت حضرت موسی (ع) ـ طور سینا
مصباح – نور 35 – چراغ
هادی – فرقان 31 – هدایت کننده
فواد – قصص 10 – دل ـ قلب و گاهى بر خِرَد نیز اطلاق می شود
صباح – صافات 177 – صبحگاه
یدالله – فتح 10 – دست خدا
متین – ذاریات 58 – دارای متانت و وفار ـ سنگین و استوار
جلال – الرحمن 27 – صاحب بزرگی و عظمت
حسان – الرحمن 70 – نیکو ـ نیک
احمد – صف 6 – یکی از نام‌های پیامبر اکرم ، ستایش شده
ودود – بروج 14 – دوست ـ یار
حافظ – طارق 4 – نگهدارنده ـ نگاهبان
نصرالله – نصر 1 – یاری خدا
صمد – توحید 2 – بی‌نیاز

اسامی دختران:
دنیا – بقره 85 – جهان ـ عالم ماده ـ دنیا
الهه ـ اله بقره 133 – خدا ـ معبود
توضیح : در قران الهه امده است که جمع اله می باشد و الهه که اسم فارسی می باشد نام دخترانه و دارای ریشه ی عربی است . معنی آن می شود : خدای مؤنث ، دختری که بسیار زیباست و از بسیاری زیبایی اش همچون یک خدا پرستش می شود.
ندا – بقره 171- صدا، ندا، نوا
آتنا – بقره 200 – به ما بده، عطا کن به ما ـ فعل امر
مولود – بقره 233 – تولد یافته، متولد
سکینه – بقره 248 – آرامش، سکون، آرامش خاطر
مریم – بقره 253 – نام مادر حضرت عیسی (ع)
طیبه – آل عمران 38 – پاک و پاکیزه
هدی – آل عمران 73 – هدایت
منیر – آل عمران 184 – نورانی، روشن
مبنیا – نساء 20 روشن ـ اشکار اصل ان مبین است
میثاق – نساء 154 – عهد و پیمان
رضوانه – مائده 16 – خوشنودی ـ رضایت
ملوک – مائده 20 – پادشاهان، جمع ملک
صدیقه – مائده 75 – زن راستگو
مائده – مائده 112 – غذا، سفره غذا
قمر – انعام 77 – ماه
زینت – اعراف 32 – زیور و زینت
مدینه – اعراف 123 – شهر
اسماء – اعراف 180 – اسم‌ها، نام ها
حدیث – اعراف 185 – گفتارـ حدیث ـ سخن
شوکت – انفال 7 – بزرگی
هاجر- انفال 72 – هجرت کننده
اعظم – توبه 20 – بزرگ ـ والا ـ بزرگتر
فضه – توبه 34 – گنج ـ نفره ـ نام کنیز حضرت زهرا (س)
لیلا – یونس 24 – شب ـ شبانه
کوکب – یوسف 5 – خواب ـ رویا
رویا – یوسف 36 – خواب ـ رویا
هما – یوسف 36 – نوعی مرغ ـ آن دو نفر
زکیه – کهف 76 – پاک شده
عذرا – کهف 76 – عذر معذرت
فردوس – کهف 107 – بهشت
بهجت – نمل 60- شادی
مهین – سجده 8 – معنی عربی : خوار و زبون معنی فارسی : مانند ماه
سلاله – سجده 8 – تداوم نسل
فرح – شوری 48 – شادی ـ شادمانی
کبری – دخان 16 – بزرگ
محیا – جاثیه 21 – زندگی ـ زندگانی
سیما – فتح 29 – چهره ـ روی ـ صورت
سحر – قمر 34 – سحر و جادو ـ سحر (صبح زود)
مرجان – الرحمن 22 – نوعی جاندار دریایی
یاقوت – الرحمن 58 – نوعی سنگ گرانقیمت
راضیه – حاقه 21 – خوش ـ راضی ـ خوشنود
عالیه – حاقه 22 – بلند مرتبه
طهورا – دهر 21 – پاک ـ پاکیزه
ساهره – نبأ 14 – زمین هموار
مرضیه – فجر 28 – زنی که خدا از او خشنود است
مطهره – بینه 2 – پاک ـ پاکیزه
کوثر – کوثر 1 – حوض و چشمه کوثر، حضرت زهرا (س))

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا