ترجمه فارسی قرآن

ترجمه سوره مطففین – مکارم شیرازی

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

واى بر كم‏فروشان! (۱)

آنان كه وقتى براى خود پیمانه مى‏كنند، حق خود را بطور كامل مى‏گیرند; (۲)

اما هنگامى كه مى‏خواهند براى دیگران پیمانه یا وزن كنند، كم مى‏گذارند! (۳)

آیا آنها گمان نمى‏كنند كه برانگیخته مى‏شوند، (۴)

در روزى بزرگ; (۵)

روزى كه مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان مى‏ایستند. (۶)

چنین نیست كه آنها (درباره قیامت) مى‏پندارند، به یقین نامه اعمال بدكاران در «سجین‏» است! (۷)

تو چه مى‏دانى «سجین‏» چیست؟ (۸)

نامه‏اى است رقم زده شده و سرنوشتى است حتمى! (۹)

واى در آن روز بر تكذیب‏كنندگان! (۱۰)

همانها كه روز جزا را انكار مى‏كنند. (۱۱)

تنها كسى آن را انكار مى‏كند كه متجاوز و گنهكار است! (۱۲)

(همان كسى كه) وقتى آیات ما بر او خوانده مى‏شود مى‏گوید: «این افسانه‏هاى پیشینیان است! (۱۳)

چنین نیست كه آنها مى‏پندارند، بلكه اعمالشان چون زنگارى بر دلهایشان نشسته است! (۱۴)

چنین نیست كه مى‏پندارند، بلكه آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند! (۱۵)

سپس آنها به یقین وارد دوزخ مى‏شوند! (۱۶)

بعد به آنها گفته مى‏شود: «این همان چیزى است كه آن را انكار مى‏كردید!» (۱۷)

چنان نیست كه آنها (درباره معاد) مى‏پندارند، بلكه نامه اعمال نیكان در «علیین‏» است! (۱۸)

و تو چه مى‏دانى «علیین‏» چیست! (۱۹)

نامه‏اى است رقم‏خورده و سرنوشتى است قطعى، (۲۰)

كه مقربان شاهد آنند! (۲۱)

مسلما نیكان در انواع نعمت‏اند: (۲۲)

بر تختهاى زیباى بهشتى تكیه كرده و (به زیباییهاى بهشت) مى‏نگرند! (۲۳)

در چهره‏هایشان طراوت و نشاط نعمت را مى‏بینى و مى‏شناسى! (۲۴)

آنها از شراب (طهور) زلال دست‏نخورده و سربسته‏اى سیراب مى‏شوند! (۲۵)

مهرى كه بر آن نهاده شده از مشك است; و در این نعمتهاى بهشتى راغبان باید بر یكدیگر پیشى گیرند! (۲۶)

این شراب (طهور) آمیخته با «تسنیم‏» است، (۲۷)

همان چشمه‏اى كه مقربان از آن مى‏نوشند. (۲۸)

بدكاران (در دنیا) پیوسته به مؤمنان مى‏خندیدند، (۲۹)

و هنگامى كه از كنارشان مى‏گذشتند آنان را با اشاره تمسخر مى‏كردند، (۳۰)

و چون به سوى خانواده خود بازمى‏گشتند مسرور و خندان بودند، (۳۱)

و هنگامى كه آنها را مى‏دیدند مى‏گفتند: «اینها گمراهانند!» (۳۲)

در حالى كه هرگز مامور مراقبت و متكفل آنان ( مؤمنان) نبودند! (۳۳)

ولى امروز مؤمنان به كفار مى‏خندند، (۳۴)

در حالى كه بر تختهاى آراسته بهشتى نشسته و (به سرنوشت شوم آنها) مى‏نگرند! (۳۵)

آیا (با این حال) كافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟! (۳۶)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا