ترجمه فارسی قرآن

ترجمه سوره مرسلات – مکارم شیرازی

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

سوگند به فرشتگانى كه پى در پى فرستاده مى‏شوند، (۱)

و آنها كه همچون تند باد حركت مى‏كنند، (۲)

و سوگند به آنها كه (ابرها را) مى‏گسترانند، (۳)

و آنها كه جدا مى‏كنند، (۴)

و سوگند به آنها كه آیات بیدارگر (الهى) را (به انبیا) القا مى‏نمایند، (۵)

براى اتمام حجت یا براى انذار، (۶)

كه آنچه به شما (درباره قیامت) وعده داده مى‏شود، یقینا واقع‏شدنى است! (۷)

در آن هنگام كه ستارگان محو و تاریك شوند، (۸)

و (كرات) آسمان از هم بشكافند، (۹)

و در آن زمان كه كوه‏ها از جا كنده شوند، (۱۰)

و در آن هنگام كه براى پیامبران (بمنظور اداى شهادت) تعیین وقت شود! (۱۱)

(این امر) براى چه روزى به تاخیر افتاده؟ (۱۲)

براى روز جدایى (حق از باطل)! (۱۳)

تو چه مى‏دانى روز جدایى چیست! (۱۴)

واى در آن روز بر تكذیب‏كنندگان! (۱۵)

آیا ما اقوام (مجرم) نخستین را هلاك نكردیم؟! (۱۶)

سپس دیگر (مجرمان) را به دنبال آنها مى‏فرستیم! (۱۷)

(آرى) این گونه با مجرمان رفتار مى‏كنیم! (۱۸)

واى در آن روز بر تكذیب‏كنندگان! (۱۹)

آیا شما را از آبى پست و ناچیز نیافریدیم، (۲۰)

سپس آن را در قرارگاهى محفوظ و آماده قرار دادیم، (۲۱)

تا مدتى معین؟! (۲۲)

ما قدرت بر این كار داشتیم، پس ما قدرتمند خوبى هستیم (و امر معاد براى ما آسان است)! (۲۳)

واى در آن روز بر تكذیب‏كنندگان! (۲۴)

آیا زمین را مركز اجتماع انسانها قرار ندادیم، (۲۵)

هم در حال حیاتشان و هم مرگشان؟! (۲۶)

و در آن كوه‏هاى استوار و بلندى قرار دادیم، و آبى گوارا به شما نوشاندیم! (۲۷)

واى در آن روز بر تكذیب‏كنندگان! (۲۸)

(در آن روز به آنها گفته مى‏شود:) بى‏درنگ، به سوى همان چیزى كه پیوسته آن را تكذیب مى‏كردید بروید! (۲۹)

بروید به سوى سایه سه شاخه (دودهاى خفقان‏بار و آتش‏زا)! (۳۰)

سایه‏اى كه نه آرامبخش است و نه از شعله‏هاى آتش جلوگیرى مى‏كند! (۳۱)

شراره‏هایى از خود پرتاب مى‏كند مانند یك كاخ! (۳۲)

گویى (در سرعت و كثرت) همچون شتران زردرنگى هستند (كه به هر سو پراكنده مى‏شوند)! (۳۳)

واى در آن روز بر تكذیب‏كنندگان! (۳۴)

امروز روزى است كه سخن نمى‏گویند (و قادر بر دفاع از خویشتن نیستند)، (۳۵)

و به آنها اجازه داده نمى‏شود كه عذرخواهى كنند! (۳۶)

واى در آن روز بر تكذیب‏كنندگان! (۳۷)

(و به آنها گفته مى‏شود:) امروز همان روز جدایى (حق از باطل) است كه شما و پیشینیان را در آن جمع كرده‏ایم! (۳۸)

اگر چاره‏اى در برابر من (براى فرار از چنگال مجازات) دارید انجام دهید! (۳۹)

واى در آن روز بر تكذیب‏كنندگان! (۴۰)

(در آن روز) پرهیزگاران در سایه‏هاى (درختان بهشتى) و در میان چشمه‏ها قرار دارند، (۴۱)

و میوه‏هایى از آنچه مایل باشند! (۴۲)

بخورید و بنوشید گوارا، اینها در برابر اعمالى است كه انجام مى‏دادید! (۴۳)

ما این گونه نیكوكاران را پاداش مى‏دهیم! (۴۴)

واى در آن روز بر تكذیب‏كنندگان! (۴۵)

(و به مجرمان بگو:) بخورید و بهره گیرید در این مدت كم (از زندگى دنیا، ولى بدانید عذاب الهى در انتظار شماست) چرا كه شما مجرمید! (۴۶)

واى در آن روز بر تكذیب‏كنندگان! (۴۷)

و هنگامى كه به آنها گفته شود ركوع كنید ركوع نمى‏كنند! (۴۸)

واى در آن روز بر تكذیب‏كنندگان! (۴۹)

(و اگر آنها به این قرآن ایمان نمى‏آورند) پس به كدام سخن بعد از آن ایمان مى‏آورند؟! (۵۰)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا