پرسش و پاسخ

فرقه های خوارج را نام ببرید

فرقه های هشتگانه خوارج:

1. محکمه یا حروریه 2. ازارقه 3. نجدات 4. بیرسیه 5. عجارده 6. تعالیه 7. صفریه 8. اباضیه 9. جهمیه 10. نزایه 11. نجاریه 12. کرامیه

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا