علوم قرآنی

منابع وجوه و نظایر قرآن را معرفى نمائید

منابع وجوه و نظایر قرآن را معرفى نموده، بیان کنید که به طور کلى از صدر اسلام تاکنون چه تحقیقاتى در این باره صورت گرفته است؟

درباره وجوه قرآن، تحقیقات متعددى به عمل آمده است که به برخى از آنها اشاره مى کنیم:
1. اصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن، حسین بن محمد دامغانى.
2. منتخب قره عیون النواظر فى الوجوه والنظائر، على بن عبدالرحمن ابن الجوزى.
3. الوجوه والنظائر فى القرآن الکریم، موسى بن هارون التلعکبرى.
4. وجوه قرآن، مقائل بن سلیمان بن زید ابن ادر.
5 . الوجوه والنظائر فى القرآن، ابوعبدالله حسین بن محمد.
6 . زبده العرفان فى وجوه القرآن، حامد بن حاج عبدالفتاح البالوى.
7. معانى القرآن، ابوالحسن سعید البلخى البصرى.
8 . معانى القرآن، امام ابى جعفر النّحاس.
9. وجوه القرآن الکریم، اسماعیل بن احمد الضریر الحیرى النیشابورى.
10. الاشباه والنظائر فى الالفاظ القرآنیه، عبدالملک بن محمد الثعالبى.
11. ما اتفق لفظه و اختلف معناه، ابن شجرى.
12. الاتقان فى علوم القرآن، جلال الدین سیوطى، نوع سى و نه.
13. مباحثى در علوم قرآن، صبحى صالح، ص 170 ـ 171.
14. مبانى و روشهاى تفسیر قرآن، عباسعلى عمید زنجانى.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا