اعلام قرآن

یأجوج و مأجوج

یأجوج و مأجوج

یأجوج و ماجوج اقوامی مفسد و خونخوار از انسان ها بوده اند که همواره برای ساکنان اطراف محل سکونت خویش مزاحمت و نا امنی ایجاد می کرده اند. در تفسیر آیات مربوط به ذوالقرنین آمده است که وی در یکی از سفرهای خود به گروهی از مردم رسید که بین دو کوه زندگی می کردند. ایشان به ذوالقرنین که او را صاحب قدرت و توانایی یافته بودند، گفتند که طایفه یاجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می کنند، آیا حاضری پولی از ما بگیری و میان ما و آن ها سد ایجاد نمایی؟ ذوالقرنین در پاسخ آنان گفت: اموال و امکاناتی که پروردگارم در اختیارم گذاشته، از آنچه شما پیشنهاد می کنید، بهتر است و بدین ترتیب سدی آهنین در مقابل یأجوج و مأجوج ایجاد کردند.(1)
__________________
1. تفسیر نمونه، ج 12، ص 550؛ خرمشاهی،دانشنامه قرآن، ج 1، ص 1081.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا