معاد در قرآن

در حال احتضار چه سوره هایی را بخوانیم؟

براى فردى که در حال احتضار است خواندن چه سوره ها، آیه ها، دعاها و ذکرهایى مفید است؟ هنگام غسل میت، اطرافیان، خانواده و دوستان و … چه باید بکنند و چه سوره هایى بخوانند؟ براى فردى که از دنیا رفته است چه باید کرد؟ و چه باید خواند؟

احکام محتضر:
1. مستحب است براى راحت شدن محتضر بر بالین او سوره مبارکه «یس»، «الصافات»، «احزاب»، «آیه الکرسى»، آیه پنجاه و چهارم از سوره «اعراف» و سه آیه آخر سوره «بقره» بلکه هر چه از قرآن، ممکن است بخوانند.
2. واجب است او را رو به قبله بخوابانند.
3. مستحب است وى را شهادتین و کلمات فرج تلقین دهند.[30]

شیخ عباس قمی(ره)[31] سوره ها و آیات دیگرى را نیز براى هدیه به ارواح اموات ذکر کرده است؛ از جمله: 1. سوره قدر 2. مُعوّذتین (ناس و فلق) 3. اخلاص (توحید) 4. یس 5. مُلک (تبارک الذى …) 6. آیه الکرسى و …
ضمن این که خواندن هر سوره اى از قرآن براى مردگان مفید است و ثواب دارد.
هنگام خواندن قرآن براى شخصى که از دنیا رفته، همین که نیت کنید براى او می خوانم کافى است و اسم او را به زبان آوردن لازم نیست، هرچند اگر چنین شود اشکالى ندارد.
—————
[30] براى آگاهى بیشتر در مورد احکام محتضر ر.ک: توضیح المسائل یکى از مراجع، بخش احکام محتضر.
[31] مفاتیح الجنان، ص 941.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا