کتاب صوتی

کتاب صوتی: مقتل خوانی کتاب لهوف

کتاب صوتی: مقتل خوانی کتاب لهوف سید بن طاووس

کتاب لهوف اثر سیدبن طاووس، ترجمه مرحوم آیت‌الله محمدمهدی اشتهاردی از معتبرترین و در عین حال مختصرترین مقاتل نوشته شده درباره وقایع کربلای سیدالشهداء علیه‌السلام است. در ادامه می توانید این کتاب صوتی را در 16 بخش دانلود کنید همچنین
: دانلود متن و ترجمه کتاب مقتل لهوف

دانلود کتاب مقتل لهوف
نویسنده: محمد مهدی اشتهاردی
موضوع: تاریخ کربلا

کتاب لهوف از معتبرترین و در عین حال مختصرترین مقاتل نوشته شده درباره وقایع کربلای سیدالشهداء علیه‌السلام است.

بخش اول
حجم: 30.6 مگابایت
شامل عناوین: پیشگفتار مترجم؛ نام حسین علیه السّلام بر پیشانى ابدیّت‏؛ گریه جانسوز آدم علیه السّلام و جبرئیل براى مصائب حسین علیه السّلام‏؛ نگاهى کوتاه به زندگى مؤلّف این کتاب‏؛ تألیفات سیّد بن طاوس‏؛ سفرهاى سیّد بن طاوس‏؛ سیّد بن طاوس بزرگمرد فضیلت‏؛ فرزندان سیّد بن طاوس‏؛ کتاب حاضر؛ سفارش مقام معظّم رهبرى پیرامون ذکر مصیبت از کتاب لهوف‏

دانلود بخش اول کتاب صوتی لهوف

بخش دوم
حجم: 16.6 مگابایت
شامل عناوین: مقدّمه مؤلّف‏؛ توفیقات سرشار الهى به شایستگان‏؛ نعمت شایستگى حسینیان براى ایثار؛ اى اشکها بریزید؛ ناسپاسى و گستاخى به پیشگاه رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله و سلم‏؛ پاداش عظیم سوگوارى و گریه براى عزاى امام حسین علیه السّلام‏؛ هدف از نگارش این کتاب

دانلود بخش دوم کتاب صوتی لهوف

بخش سوم
حجم: 13.9 مگابایت
شامل عناوین: بخش اوّل: حوادث قبل از ماجراى عاشورا؛ ولادت امام حسین علیه السّلام و مراسم ولادت او؛ تعبیر خواب امّ الفضل‏؛ گریه شدید پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و سلم‏؛ دوازده فرشته گوناگون در محضر رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله و سلم‏؛ تسلیت فرشتگان مقرّب‏؛ سفر غم انگیز رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله و سلم و دو خطبه کوتاه او؛ دو پرچم سیاه و پلید، و یک پرچم نورانى‏

دانلود بخش سوم کتاب صوتی لهوف

بخش چهارم
حجم: 16.6 مگابایت
شامل عناوین: نامه یزید به ولید فرماندار مدینه‏؛ مشورت ولید با مروان‏؛ گفتگوى ولید با امام حسین علیه السّلام‏؛ پاسخ شدید امام حسین علیه السّلام به مروان‏؛ حرکت آگاهانه امام حسین علیه السّلام‏؛ آیا کشته شدن در راه خدا سعادت است یا هلاکت؟

دانلود بخش چهارم کتاب صوتی لهوف

بخش پنجم
حجم: 10.2 مگابایت
شامل عناوین: ورود حسین علیه السّلام به مکّه و پاسخ او به نصایح سران قوم‏؛ نامه‏ها و پیامهاى مردم کوفه به امام حسین علیه السّلام‏؛ نامه‏هاى بسیار تا دوازده هزار نامه‏؛ آخرین نامه به امام حسین علیه السّلام، و تصمیم آن حضرت‏

دانلود بخش پنجم کتاب صوتی لهوف

بخش ششم
حجم: 13.7 مگابایت
شامل عناوین: مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیه السّلام در کوفه و بیعت مردم با او؛ گزارش به یزید، و نصب ابن زیاد به عنوان فرماندار جدید کوفه‏؛ نامه امام حسین علیه السلام به سران شیعه بصره؛ سخنرانى یزید بن مسعود در بصره، و پاسخ قوم به او؛ پاسخ قبیله حنظله؛ پاسخ قبیله بنو سعد؛ پاسخ قبیله تمیم؛ نامه یزید بن مسعود، به امام حسین علیه السلام؛ سرنوشت منذر بن جارود؛ شدت عمل ابن زیاد، و حرکت او به سوى کوفه؛ نیرنگ مرموز ابن زیاد در ورود به قصر فرماندارى کوفه

دانلود بخش ششم کتاب صوتی لهوف

بخش هفتم
حجم: 11.8 مگابایت
شامل عناوین: انتقال مسلم علیه السّلام به خانه هانى، و جستجوى ابن زیاد؛ آغاز گفتگوى ابن زیاد با هانى‏؛ گفتگوى هانى و ابن زیاد، و مضروب شدن هانى به دست او؛ گفتگوى مسلم بن عمرو با هانى‏؛ زخمى شدن هانى با تازیانه ابن زیاد و زندانى شدن او؛ شورش کوتاه قبیله مذحج‏

دانلود بخش هفتم کتاب صوتی لهوف

بخش هشتم
حجم: 13.9 مگابایت
شامل عناوین: درگیرى شدید حضرت مسلم علیه السّلام با طرفداران ابن زیاد؛ پاسخ‏هاى دندانشکن مسلم علیه السّلام به ابن زیاد؛ چگونگى شهادت حضرت مسلم علیه السّلام‏؛ شهادت هانى بن عروة؛ اشعارى جانسوز در سوگ مسلم علیه السّلام و هانى‏؛ تشکّر یزید از ابن زیاد، و سفارش او به شدّت عمل‏

دانلود بخش هشتم کتاب صوتی لهوف

بخش نهم
حجم: 12.2 مگابایت
شامل عناوین: حرکت امام حسین علیه السّلام از مکّه و پاسخ او به دو نفر از ناصحان‏؛ خطبه امام حسین علیه السّلام هنگام خروج از مکّه‏؛ گفتگوى امام حسین علیه السّلام با برادرش محمّد بن حنفیّه‏؛ پاسخ امام صادق علیه السّلام در مورد علّت ماندگارى محمّد بن حنفیّه‏؛ آمدن گروههایى از فرشتگان براى کمک به امام حسین علیه السّلام و جواب امام علیه السّلام‏؛ آمدن گروههایى از جنّیان براى کمک به امام حسین علیه السّلام و پاسخ امام علیه السّلام‏

دانلود بخش نهم کتاب صوتی لهوف

بخش دهم
حجم: 12.9 مگابایت
شامل عناوین: استرداد اموال طاغوت در منزلگاه تنعیم‏؛ ملاقات امام حسین علیه‌السّلام با مردى که از کوفه مى‏آمد؛ سخن قهرمانانه على اکبر علیه‌السّلام‏؛ پاسخ به سؤال اعتراض گونه ابوهره که از کوفه مى‏آمد؛ الحاق قهرمانانه زهیر بن قین به کاروان حسین علیه‌السّلام‏؛ خبر شهادت مسلم علیه‌السّلام و سوگوارى امام حسین علیه‌السّلام‏؛ شهادت قهرمانانه قیس، سفیر امام حسین علیه‌السّلام‏

دانلود بخش دهم کتاب صوتی لهوف

بخش یازدهم
حجم: 11.2 مگابایت
شامل عناوین: ملاقات کاروان حسین علیه السّلام با کاروان حر؛ خطبه کوتاه امام حسین علیه السّلام و ابراز احساسات زهیر، نافع و بریر؛ ورود امام حسین علیه السّلام به کربلا؛ اشعار بى‏وفایى دنیا و گریه جانسوز زینب علیه السّلام‏

دانلود بخش یازدهم کتاب صوتی لهوف

بخش دوازدهم
حجم: 14.9 مگابایت
شامل عناوین: بخش دوم سیماى جنگ در کربلا و حوادث آن‏؛ لشکرکشى به سوى کربلا؛ خطبه امام حسین علیه السّلام در معرّفى خود؛ گریه جانسوز بانوان حرم‏؛ ردّ شدید امان نامه شمر، براى عبّاس علیه السّلام و برادرانش‏؛ مهلت خواستن یک شب، و مهلت دادن دشمن‏؛ خواب دیدن حسین علیه السّلام و گریه زینب علیهما السلام‏؛ حوادث شب عاشورا؛ تمجید امام حسین علیه السّلام از اصحاب خود؛ اظهار وفادارى بستگان‏؛ اظهار وفادارى یاران، از غیر خویشان‏؛ عطاى پنج قطعه لباس، براى آزاد سازى اسیر؛ مناجات حسینیان، و پیوستن سى و دو نفر از دشمن به آنها

دانلود بخش دوازدهم صوتی لهوف

بخش سیزدهم
حجم: 11.3 مگابایت
شامل عناوین: حوادث روز عاشورا؛ خنده و شوخى بریر؛ خطبه آتشین امام حسین علیه السّلام در برابر صف دشمن‏؛ حمله‏هاى دسته جمعى نخست در صبح عاشورا؛ انتخاب لقاى خدا از بین دو راه‏

دانلود بخش سیزدهم کتاب صوتی لهوف

بخش چهاردهم
حجم: 16.8 مگابایت
شامل عناوین: پیوستن حرّ به حسین علیه السّلام و شهادت او؛ جنگ و شهادت بریر؛ شهادت وهب بن حباب کلبى‏؛ شهادت مسلم بن عوسجه‏؛ عمرو بن قرطه انصارى، سپر امام حسین علیه السّلام‏؛ جانبازى و شهادت جون غلام ابوذر؛ شهادت عمرو بن خالد، قهرمان شیر مرد؛ موعظه حنظلة بن سعد و شهادت او؛ اقامه نماز ظهر در روز عاشورا؛ شهادت قهرمانانه سوید بن عمرو

دانلود بخش چهاردهم کتاب صوتی لهوف

بخش پانزدهم
حجم: 11.2 مگابایت
شامل عناوین: به میدان رفتن بستگان امام حسین علیه السّلام‏؛ جانبازى و شهادت على اکبر علیه السّلام‏؛ شهادت حضرت قاسم علیه السّلام‏؛ شهادت على اصغر علیه السّلام‏؛ جانبازى و شهادت حضرت عبّاس علیه السّلام‏

دانلود بخش پانزدهم کتاب صوتی لهوف

بخش شانزدهم
حجم: 16.9 مگابایت
شامل عناوین: نبرد قهرمانانه حسین علیه السّلام با دشمن‏؛ نهى امام حسین علیه السّلام از غارت خیام‏؛ مصیبت جانسوز امام حسین علیه السّلام در لحظه‏هاى آخر جنگ‏؛ ذکر شهادت جانسوز عبد اللّه بن حسن علیه السّلام‏؛ انصراف شمر از آتش زدن خیمه‏ها؛ پوشیدن لباس کهنه‏؛ افتادن حسین علیه السّلام از پشت اسب بر زمین و فریاد زینب علیها السّلام‏؛ لحظه شهادت امام حسین علیه السّلام‏؛ خروش فرشتگان و بروز طوفان سیاه‏؛ لحظات شهادت جانسوز حسین علیه السّلام از زبان هلال‏

دانلود بخش شانزدهم کتاب صوتی لهوف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا