پرسش و پاسخ

آیا نسخه اصلی انجیل و تورات وجود دارد؟

آیا در حال حاضر نسخه های واقعی تورات و انجیل وجود دارد و دستیابی به آنها ممکن است؟

توجه داشته باشید که حضرت عیسى(ع) در زمان بعثت و دعوت خود، کتابى براى مردم ننوشت و انجیل، نام تعالیم و سخنانى بود که از سوى خدا به او وحى مى شد نه این که در میان مردم کتابى به نام انجیل وجود داشته باشد. انجیل هاى چهارگانه کنونى، هیچ کدام را حضرت عیسى(ع) نیاورده بلکه این انجیل ها را دیگران نوشته اند. انجیل هاى چهارگانه عبارتند از «متّى، مرقس، لوقا، یوحنّا». انجیل متّى قدیمى ترین انجیل ها است. برخى گفته اند که این انجیل در سال ۳۸ میلادى نوشته شده است و به نظر برخى بین سال ۵۰ تا ۶۰ نوشته شده است. اصل این انجیل به زبان عبرى بود، پس از آن به زبان یونانى و غیر آن ترجمه شده است. نسخه اصلى عبرانى موجود نیست و از بین رفته است و ترجمه آن نه مترجمش معلوم است و نه وضعیت ترجمه روشن است. پس این ترجمه اى که از انجیل متّى در دسترس است قابل اعتماد نیست. مرقس از حوارییّن نبود بلکه شاگرد پطرس بود. او انجیل خود را در سال ۶۱ میلادى نوشته است. لوقا هم از حواریین نبود و حضرت مسیح را ندیده بود. او مسیحیت را از پولس یاد گرفته بود و پولس از یهودیان متعصّبى بود که مؤمنان مسیحى را آزار مى داد و بعدها ناگهان خود او مسیحى شد و مسیحیت را رواج داد. لوقا انجیل خود را پس از انجیل مرقس نوشت. یوحنّا از حواریین بود و انجیل خود را در سال ۹۶ میلادى نوشت. غیر از این انجیل هاى چهارگانه انجیل هاى دیگرى هم نوشته شد. بیش از یکصد انجیل نوشته شد و این چهار انجیل جزو این انجیل ها است. کلیسا همه انجیل ها را تحریم کرد و فقط این چهار انجیل را به رسمیت شناخت. خود همین انجیل هاى چهارگانه هم در طول تاریخ تحولاتى به خود دیده است.
براى آگاهى بیشتر ر.ک:
المیزان، ج ۳، ص ۲۷۹ تا ۳۲۹.
بنابراین انجیل اصلاً نسخه اى نداشت تا بگوییم «نسخه واقعى» و انجیل هایى هم که به دست دیگران نوشته شدند از همه مهمتر و قدیمى تر انجیل متّى است و این انجیل نسخه اصلى اش که به زبان عبرى بود از بین رفته است و ترجمه اى که الان از آن مى ماند قابل اعتماد نیست چون نه مترجمش معلوم است و نه صحت ترجمه معلوم است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا