پرسش و پاسخ

وضعیت شیعه در قرن دوم چگونه بوده است؟

وضعیت شیعه در قرن دوم هجری

در اواخر ثلث اول قرن دوم هجری به دنبال انقلابات و جنگهای خونینی که در اثر بیدادگری و بد رفتاریهای بنى‌امیه در همه جای کشورهای اسلامی ادامه داشت, دعوتی نیز به نام اهل بیت پیغمبر اکرم در ناحیه خراسان ایران پیدا شده, متصدی دعوت « ابومسلم مروزی» سردار ایرانی بود که به ضرر خلافت اموی قیام کرد و شروع به پیشرفت نمود تا دولت اموی را برانداخت. این نهضت و انقلاب اگر چه از تبلیغات عمیق شیعه سرچشمه می‌گرفت و کم و بیش عنوان خونخواهی شهدای اهل بیت راداشت و حتی از مردم برای یک مرد پسندیده از اهل بیت (سربسته) بیعت می‌گرفتند با اینهمه به دستور مستقیم یا اشاره پیشوایان شیعه نبود, به گواهی اینکه وقتی که »ابومسلم« بیعت خلافت را به امام ششم شیعه امامیه در مدینه عرضه داشت, وی جداً در کرد و فرمود: »تو از مردان من نیستی و زمان نیز زمان من نیست«.بالأخره بنی عباس به نام اهل بیت خلافت را ربودند و در آغاز کار روزی چند به مردم و علویین روی خوش نشان دادند حتی به نام انتقام شهدای علویین, بنی امیه را قتل عام کردند و قبور خلفای بنی امیه را شکافته هر چه یافتند آتش زدند ولی دیری نگذشت که شیوه ظالمانه بنی امیه را پیش گرفتند و در بیداگری و بی بندوباری هیچگونه فروگذاری نکردند.»ابو حنفیه« رئیس یکی از مذاهب اهل تسنن به زندان منصور رفت و شکنجه‌ها دید و »ابن حنبل« رئیس یکی از چهار مذهب , تازیانه خورد و امام ششم شیعه پس از آزار و شکنجه بسیار, با سّم درگذشت و علویین را دسته دسته گردن می‌زند یا زنده دفن می‌کردند یا لای دیوار یا زیر ابنیه دولتی می‌گذاشتند.»هارون« خلیفه عباسی که در زمان وی امپراطوری اسلامی به اوج قدرت و وسعت خود رسیده بود و گاهی خلیفه به خورشید نگاه می‌کرد و آن را مخاطب ساخته می‌گفت به هر کجا می‌خواهی بتاب که به جایی که از ملک من بیرون است نخواهی تابید! از طرفی لشکریان وی در خاور باختر جهان پیش می‌رفتند ولی از طرفی در جسر بغداد که در چند قدمی قصر خلیفه بود, بى‌اطلاع و بى‌اجازه خلیفه, مامور گذاشته از عابرین حق عبور می‌گرفتند, حتی روزی خود خلیفه که می‌خواست از جسر عبور کند, جلویش را گرفته حق‌العبور مطالبه کردند!
ثروت سرسام‌آوری که همه ساله از کشورهای اسلامی به عنوان بیت المال مسلمین به دارالخلافه سرازیر می‌شد, به مصرف هوسرانی و حقکشی خلیفه وقت می‌رسید, شماره کنیزان پریوش و دختران و پسران زیبا در دربار خلفای عباسی به هزاران می‌رسید!!
وضع شیعه از انقراض دولت اموی و روی کار آمدن بنی عباس کوچکترین تغییری پیدا نکرد جز اینکه دشمنان بیدادگر وی تغییر اسم دادند.
شیعه در اسلام، علامه سید محمد حسین طباطبائی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا