اعلام قرآن

آل موسی

آل موسی

مفسران درباره آل ‌موسی نظرات مختلفی دارند:
1. خاندان حضرت موسی و‌ هارون علیهما السلام(1)
2. حضرت ‌موسی علیه السلام و خواص خاندان او(2)
3. حضرت موسی علیه السلام که برای بزرگداشت و احترام، با چنین تعبیری از او یاد شده است(3)
4. پیروان حضرت موسی علیه السلام(4)
5. پیامبران از نسل حضرت یعقوب علیه السلام پس‌ از حضرت موسی و هارون علیهما السلام(5)
برگزیدگی، هدایت یافتن به صراط مستقیم، برخورداری از کتاب آسمانی، برخورداری از مقام نوبت و دریافت علم و حکمت از فضایل آل موسی است که در آیات قرآنی بیان شده است.(6)
_____________________
1. تفسیر قرطبی، ج‌3، ص‌163.
2. المیزان، ج‌2، ص‌291.
3. زمخشری، الکشّاف، ج1، ص294؛ طبرسی، مجمع‌ البیان، ج2، ص614‌.
4. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج‌6‌، ص‌191؛ سبزواری، سید عبدالعلی، مواهب الرحمن، ج‌4، ص‌126.
5. زمخشری، همان، ج‌1، ص‌293؛ حریری، محمد یوسف، فرهنگ اصطلاحات قرآنی، ص‌8 .
6. ر.ک: زمخشری، همان، ج‌13، ص‌67‌؛ رشید رضا، تفسیر المنار، ج‌7، ص‌590‌؛ طبری، جامع البیان، مج‌5‌، ج‌9، ص‌342؛ تفسیر قرطبی، ج 7، ص 24؛ آلوسی، روح ‌المعانی، مج5‌، ج7، ص‌313؛ میبدی، کشف ‌الاسرار، ج3، ص417.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا