اذان

اذان نماز با صدای سلیم موذن زاده

دانلود اذان نماز با صدای رحیم موذن زاده اردبیلی 7 نسخه

اذان نماز موذن زاده

نسخه اول – مدت زمان: 00:06:26
دانلود نسخه صوتی اذان نماز با صدای رحیم موذن زاده اردبیلی – نسخه 1

نسخه دوم – مدت زمان: 00:06:12
دانلود نسخه صوتی اذان نماز با صدای رحیم موذن زاده اردبیلی- نسخه 2

نسخه سوم – مدت زمان: 00:05:26
دانلود نسخه صوتی اذان نماز با صدای رحیم موذن زاده اردبیلی- نسخه 3

نسخه چهارم – مدت زمان: 00:08:22
دانلود نسخه صوتی اذان نماز با صدای رحیم موذن زاده اردبیلی- نسخه 4

نسخه پنجم – مدت زمان: 00:04:24
دانلود نسخه صوتی اذان نماز با صدای رحیم موذن زاده اردبیلی- نسخه 5

نسخه ششم – مدت زمان: 00:05:34
دانلود نسخه صوتی اذان نماز با صدای رحیم موذن زاده اردبیلی- نسخه 6

نسخه هفتم – مدت زمان: 00:08:41
دانلود نسخه صوتی اذان نماز با صدای رحیم موذن زاده اردبیلی- نسخه 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا