علوم قرآنی

حوامیم، مسبّحات، حامدات، عتاق و طواسین شامل چه سوره هایى است؟

هر یک از نام هاى «حوامیم»، «مسبّحات»، «حامدات»، «عتاق» و «طواسین» شامل چه سوره هایى است؟ علت این نام گذارى را بیان کنید.

حوامیم: شامل سوره هاى: «غافر»، «فصلت»، «شورى»، «زخرف»، «دخان»، «جاثیه» و «احقاف» است و چون با «حم» آغاز شده به حوامیم شهرت یافته است.
مسبَّحات: شامل سوره هاى: «اسراء»، «حدید»، «حشر»، «صف»، «جمعه»، «تغابن» و «اعلى» است. سوره هاى مذکور با کلمه اى از ماده «سبح» شروع شده؛ لذا مسبّحات نامیده شده است.
حامدات: شامل سوره هاى: «فاتحه الکتاب»، «انعام»، «کهف»، «سبأ» و «فاطر» است و از این جهت به «حامدات» مشهور است که با کلمه اى از ماده «حمد» آغاز شده است.
عتاق: شامل سوره هاى: «اسراء»، «کهف»، «مریم»، «طه» و «انبیاء» است. «عتاق» جمع «عتیق» است و یکى از معانى آن کهنه و قدیم می باشد و گویا از آن جهت که زمان نزول آن سوره ها از سوره هاى دیگر زودتر بوده به «عتاق» موسوم گشته است.
طواسین: شامل سوره هاى: «شعراء»، «نمل» و «قصص» است. این سوره ها با حروف مقطعه «طس» شروع شده؛ بنابراین به آنها طواسین گفته می شود۱7۲.
—————
۱7۲. ر.ک: سیدمحمدباقر حجتى، پژوهشى در تاریخ قرآن کریم، ص ۱04 ـ ۱05

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا