لغتنامه قرآن

قَصَّ

ترجمه قَصَّ: حکایت کرد – داستان نقل کرد- قصّه گفت(کلمه قص به معنای دنباله جای پا را گرفتن و رفتن است ، و جمله قصصت اثره به معنای رد پای او را دنبال کردم است و این کلمه به معنای خود رد پاهم هست ، مانند آیه فارتد علی آثارهما قصصا و آیه و قالت لاخته قصیه و قصص به معنای اخبار دنبال شده نیز آمده مانند آیه لهو القصص الحق و آیه فی قصصهم عبره و جمله قص علیه القصص و جمله نقص علیک احسن القصص . )

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا