علوم قرآنی

حدیث قدسى به چه معنا است؟

حدیث قدسى به چه معنا است و فرق آن با آیات قرآن چیست؟

حدیث قدسى حدیثى است که پیامبر(ص) یا سایر انبیا یا امامان معصوم(ع) از خداوند خبر دهد؛ بدین گونه که معنا و مضمون آن به وسیله الهام یا در خواب و … به پیامبر(ص) القا شود و پیامبر(ص) با لفظ خود، آن را ادا کند و یا این که الفاظِ حدیث قدسى نیز وحى الهى باشد و نیز ممکن است هر دو گونه باشد؛ به هر حال، در حدیث قدسى ادعاى اعجاز وجود ندارد؛ به خلاف قرآن که به منظور اعجاز و تحدّى با الفاظ خاصى نازل شده و امکان آوردن مانند آن وجود ندارد.
برخى فرق هاى دیگر قرآن و حدیث قدسى عبارت است از:
1. قرآن، سند رسالت و کتاب رسمی دین اسلام، هم چنین کتابى تحریف ناپذیر است؛ ولى احادیث قدسى چنین جایگاه و ویژگى هایى ندارد.
2. قرآن، قطعى الصدور است؛ ولى احادیث قدسى، ظنى الصدور؛ یعنى نمی توان گفت: صددرصد از جانب خدا است؛ چرا که خبرِ واحد است.
3. احادیث قدسى، برخى از احکام قرآن را ندارند؛ مانند: لزوم طهارت هنگامِ مَسّ قرآن، حرمت قرائت در برخى اوقات و … 117.
—————
117. ر.ک: سیدمهدى حائرى، دائره المعارف تشیع، «حدیث قدسى»؛ مظفرى، دانستنى هایى از قرآن، ص 34 ـ 38.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا