لغتنامه قرآن

بِرَّ

ترجمه بِرَّ : نیکی -باز بودن دست و پای آدمی در کار خیر(کلمه بر به معنای باز بودن دست و پای آدمی در کار خیر می‏باشد ، دراصل با کلمه “بَرّ” به معنای خشکی یکی است و چون اولین تصوری که از خشکی‏ها و بیابانها به ذهن می‏رسد ، وسعت و فراخنای آن است . لذا کلمه “بِرّ ” را از آن گرفتند تا در مورد توسع در فعل خیر استعمال کنند . و منظوراز فعل خیر اعم از فعل قلب(از قبیل اعتقاد حق و نیت طاهره) و فعل بدن (از قبیل انفاق در راه خدا و سایر اعمال صالح)است)

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا