معارف اسلامی

آثار اعتقاد به هدفمند بودن آفرینش در زندگی انسان

اعتقاد به «هدفمند» بودن آفرینش چه آثاری در زندگی انسان ها دارد؟

زندگی افرادی که خلقت و آفرینش را هدفمند می دانند، دارای ویژگی هایی است که اولین آن شناخت موقعیت خویشتن در جهان هستی و التزام در تکامل شخصیت انسانی است. از سویی زندگی هدفدار می تواند چهره واقعی حیات را آشکار ساخته و انسان را به سعادت و نور رهنمون سازد. از سوی دیگر زندگی دارای هدف، زنجیر گرانباری که در جریان کارزار ماده و حیات در وجود ما تعبیه شده، از گردن روح باز کرده و با بستن دست و پای هوی و هوس، انسان را به آزادی می رساند.

زندگی افرادی که خلقت و آفرینش را هدفمند می دانند، دارای ویژگی هایی است. همانند:

1- «تعهد برین»؛ یعنی شناخت موقعیت خویشتن در جهان هستی و ملتزم بودن به تکامل و به ثمر رساندن شخصیت.

2- «شناخت ارزش حیات»؛ زیرا تنها زندگی هدفدار است که می تواند چهره واقعی حیات را نمودار سازد.

3- برخورداری از روشنایی و سعادت.

4- جدی گرفتن جهان هستی.

5- به دست آوردن «آزادی برین»؛ زیرا وقتی زندگی دارای هدف تلقی شود زنجیر گرانباری که در جریان کارزار ماده و حیات در وجود ما تعبیه شده، از گردن روح باز و به دست و پای هوی و هوس های بی اساس ما بسته می شود.(1)

پی نوشت:
(1). اسلام شناسی و پاسخ به شبهات، رضوانی، علی اصغر، مسجد مقدس جمکران، قم، 1386 شمسی، چاپ سوم، ص 76.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا