معارف اسلامی

معنای واژه علقه

معنای واژه عَلَقَه چیست

«عَلَقَه» از مادّه «عَلَق» (بر وزن شفق) در اصل به معنى علاقه و ارتباط به چیزى است؛ و لذا «عَلَقْ» به معنى خون بسته و زالو نیز آمده است؛ و «علقه» که یکى از مراحل تکوّن جنین در رحم مادر است از این رو «علقه» نامیده شده زیرا شبیه قطعه خون منعقد شده است.

«عَلَقَه» از مادّه «عَلَق» (بر وزن شفق) در اصلبه معنى علاقه و ارتباط به چیزى است؛ و لذا «عَلَقْ» به معنى خون بسته و زالو نیز آمده است؛ و «علقه» که یکى از مراحل تکوّن جنین در رحم مادر است از این رو «علقه» نامیده شده که شبیه قطعه خون منعقد شده است.(1)
در «مقائیس الّلغه» اصلمفهوم این واژه را ارتباط و تعلّق چیزى به موجود عالى ‌ترى می‌داند که بعداً مفهوم آن گسترش یافته است.(2)،(3)

پی نوشت:
(1). المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانى حسین بن محمد، تحقیق: صفوان عدنان داود، دارالعلم- الدار الشامیه، دمشق، بیروت، 1412 ق، چاپ اول، ص 579.

(2). کتب دیگر لغت مانند: لسان العرب، ابن منظور محمد بن مکرم، دار صادر، بیروت، 1414 ق، چاپ سوم، ج 10، ص 261؛ مجمع البحرین، طریحى فخر الدین، تحقیق: سید احمد حسین، کتابفروشى مرتضوى، تهران، 1375 ش، چاپ سوم، ج 5، ص 217 نیز تعبیراتى شبیه همین معنى رادارد.

(3). پیام قرآن، مکارم شیرازی، ناصر، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1386 ش، چاپ نهم، ج 2، ص 75.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا